“ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ ศาลาปฏิบัติธรรมพูนพัฒน์!!

กรกฎาคม 4, 2018 | คอมเม้น 0

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 61 ที่ผ่านมา ณ สถานปฏิบัติธรรมหิรัณย์พัฒน์ อ.หนองแค จว.สระบุรี ได้จัดพิธี วางศิลาฤกษ์ศาลาปฏิบัติธรรมพูนพัฒน์ พร้อมกับไถ่ชีวิตโค โดยมีดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษา”มูลนิธิพระราหูโครงการใจถึงใจ” เป็นประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
.
พร้อมกับถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ก่อนที่จะเริ่มพิธีวางศิลาฤกษ์ พร้อมด้วยภริยา และ ครอบครัวประกอบไปด้วย พ.ต.อ.ไตรรงค์ ผิวพรรณ,พ.ต.อ.วิชาธร ผิวพรรณ
.
รวมทั้ง คณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นำโดยนายวนพล จันทร์วิทัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และ น.ส.ปวรีวรรณ นันทปัญญา หรือ สจ.เอ ตลอดจน เพื่อนๆพี่น้องๆกลุ่มหิมาลัยกรุ๊ปได้ร่วมพิธีฯ
.
หลังจากนั้น เวลา 14.39 น. ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ศาลาปฏิบัติธรรมพูนพัฒน์ โดยมี ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ เป็นประธานพิธีจุดเครื่องบูชาฤกษ์ ตอกไม้เข็มมงคล และวางแผ่นศิลาจารึก พร้อมกับทำพิธียกเสาเอก จำนวน 2 ต้น นอกจากนี้ยังได้ไถ่ชีวิตโค จำนวน 2 ตัวให้สถานปฏิบัติธรรมหิรัณย์พัฒน์ เป็นผู้ดูแล
.
ซึ่ง สถานปฏิบัติธรรมหิรัณย์พัฒน์ แห่งนี้ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ ปีพ.ศ.2559 ซึ่งตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 บ้านบกน้อย ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี ภายในสถานปฏิบัติธรรมหิรัณย์พัฒน์
.
ได้อัญเชิญองค์พระราหูมาประดิษฐานไว้ ณ วิหารด้านหน้า และ อัญเชิญหลวงพ่อบ้านแหลม (จำลอง)ประดิษฐานบนแท่นฐาน ขนาดใหญ่อยู่ด้านในพื้นที่สถานปฏิบัติธรรม
.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ และประชาชนทั่วไปได้เข้ามากราบไหว้สักการะขอพรเพื่อเป็นศิริมงคลให้กับตนเอง
.

ในส่วนสถานปฏิบัติธรรมหิรัณย์พัฒน์แห่งนี้ ได้เปิดมาเป็นระยะเวลายาวนาน แต่ยังขาดศาลาอเนกประสงค์ไว้ใช้สำหรับในการปฏิบัติธรรม ดังนั้นทาง ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ พร้อมด้วยครอบครัว และคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงได้ช่วยกันบริจาคทรัพย์ส่วนตัว ในการก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรม
.
ซึ่งใช้งบประมาณในการก่อสร้างอาคาร จำนวน 3,000,000 บาท โดยในวันนี้จึงได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และยกเสาเอก จำนวน 2 ต้นขึ้น
.
พร้อมกับเริ่มจัดสร้าง ศาลาปฏิบัติธรรมพูนพัฒน์ แห่งนี้ ให้แล้วเสร็จเพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของศาสนิกชนทั่วไปรวมทั้งยังเป็นการจรรโลงพุทธศาสนาไว้ สืบต่อไป!!

#ทีมข่าวเดลิมิเร่อร์