มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบศาลาที่พักผู้โดยสาร จำนวน 1 หลัง พร้อมแจกจ่ายเครื่องอุปโภค-บริโภค

มิถุนายน 20, 2018 | คอมเม้น 0

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบศาลาที่พักผู้โดยสาร จำนวน 1 หลัง และแท้งค์บรรจุน้ำเพื่อการบริโภค ขนาด 20,000 ลิตร พร้อมแจกจ่ายเครื่องอุปโภค-บริโภค ณ พื้นที่อำเภอน้ำโสม และอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
.
วันพุธที่​ 20 มิ.ย.61 เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเหรัญญิกฯ
.
พร้อมด้วยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการฯ, คุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการฯ, คุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการฯ
.
และคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์/หัวหน้าแผนกสังคมฯ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบศาลาที่พักผู้โดยสาร จำนวน 1 หลัง นับเป็นหลังที่ 11 ที่มูลนิธิฯ
.
มอบในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน โดยมีคุณสุรศักดิ์ สุระวรรณวิจิตร ประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานี จ.อุดรธานี
.
พร้อมด้วยคุณเจริญชัย อุ่นเที่ยว รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ร่วมในพิธี ณ บริเวณหน้าโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 
และในเวลา 11.00 น. ทำพิธีมอบแท้งค์บรรจุน้ำเพื่อการบริโภค ขนาดบรรจุ 20,000 ลิตร จำนวน 1 แท้งค์
.
พร้อมแจกจ่ายเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 500 ชุด ให้แก่ประชาชนที่มารอรับ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 434,750 บาท (สี่แสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
.
โดยมีคุณณรงค์ จีนอ่ำ ปลัดจังหวัดอุดรธานี ร่วมในพิธีมอบฯ ณ บริเวณบ้านท่าไทรมูล ต.หายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

สุรเชษฐ​ บช.น. ทีมข่าว เด​ลิมิ​เร่​อร์​ รายงาน