มติพรรค “ภาคีเครือข่ายไทย” แต่งตั้ง น.ส. กฤษอนงค์ สุวรรณวงศ์ เป็นหัวหน้า

มิถุนายน 3, 2018 | คอมเม้น 0

ที่โรงแรมรามาการ์เดนส์ มีการประชุมใหญ่เพื่อจัดตั้งพรรคภาคีเครือข่ายไทย (ภคท.) โดยสมาชิก ได้มติเลือกผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค เลขาธิการ เหรัญญิก โฆษกและกรรมหารบริหารพรรค ผลการลงคะแนนที่ประชุมเลือกน.ส.#กฤษอนงค์ สุวรรณวงศ์ เป็นหัวหน้าพรรค #นายชัยณรงค์ จิรเธียรชัย เป็นรองหัวหน้าพรรค น.ส.#จิรัฐยาพัชร์ สาคะรินทร์ เป็นเลขาธิการพรรค #นายธนกฤต รุ่งแสนทวี เป็นรองเลขาธิการพรรค #นางพรกมล รื่นไทย เป็นเหรัญญิกพรรค #นายธนะศักดิ์ ศรีสะอาด เป็นนายทะเบียนพรรค เป็นต้น โดยแกนนำพรรคได้กล่าวตอนหนึ่งว่า พรรคจะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจขายตรงแห่งเอเชีย

.

นางกฤษอนงค์ กล่าวว่า จะขอทดแทนบุญคุญแผ่นดินด้วยพรรคภาคีเครือข่ายไทย แม้ไม่ได้เป็นพรรคมีชื่อเสียงแต่ขอให้สังคมอย่ากระพริบตา ประชาชนคนทำธรรมดาจะเข้าไปมีโอกาสบริหารบ้านเมืองแทนคนที่มีนามสกุลดัง โดยพรรคจะยกระดับอาชีพเครือข่ายต่างและแก้ปัญหาให้ประชาชน หากตนชนะการเลือกตั้งจะลาออกและมอบตำแหน่งให้คนอื่นต่อ ถ้าหากยังไม่ได้เป็นนายกฯ หญิงคนต่อไป ตนจะไม่ขอตาย จะเน้นนโยบายในการผลักดันอาชีพต่างๆ เพื่อให้ประชาชนดูแลปากท้องตัวเองได้ซึ่งเป็นด้านที่เราถนัด รวมทั้งนโยบายเรื่องน้ำทั้งน้ำท่วมน้ำแล้ง และนวัตกรรมออนไลน์ไซเบอร์ เพราะเป็นส่วนหนึ่งของประชาชนในยุคนี้