ผอ.สพม.32 ลงพื้นที่ตรวจอาหารกลางวัน

มิถุนายน 20, 2018 | คอมเม้น 0

ผอ.สพม.32 ลงพื้นที่ตรวจอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน ตามที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวันเด็กที่ไม่ถูกหลักอนามัยและไม่เพียงพอ
.
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 นายรณชัย  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ได้ออกตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพดี มีคุณค่าทางโภชนาการ และมีปริมาณเหมาะสมเพียงพอ
.
นายรณชัย  สุขสมบูรณ์ กล่าวว่า จากกระแสข่าวเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวันเด็กที่ไม่ถูกหลักอนามัยและไม่เพียงพอนั้น เขตพื้นที่การศึกษา มีความห่วงใยเรื่องการจัดอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและดำเนินการอย่างเร่งด่วน
.
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบที่โรงเรียนกลันทาพิทยาคมในวันนี้ ได้สั่งอาหารจากผู้ประกอบการในโรงอาหาร  เพื่อร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับผู้บริหาร ครู และนักเรียน
.
พบว่ามีการจัดการเรื่องอาหารได้เรียบร้อยดี สะอาด มีคุณภาพ ถูกต้องตามหลักโภชนาการและหลักเกณฑ์ที่ต้องการ และอยากจะให้ทางโรงเรียนให้นักเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดเมนูอาหาร เพื่อความหลากหลายของอาหารและครบตามหลักโภชนาการ หรืออาหารครบ 5 หมู่