การแข่งขัน โบว์ลิ่งการกุศล “สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.53ปี)

มิถุนายน 20, 2018 | คอมเม้น 0

โบว์ลิ่งการกุศล สภท.53ปี : นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.53​ ปี) พร้อมด้วยนายอรรถการ ตฤษณารังสี ประธานบริษัท ดับบลิว.ซี.เอส.ซันชิโร่ (ประเทศไทย) จำกัด
.
ร่วมเป็นประธานเปิดการแข่งขัน โบว์ลิ่งการกุศล “สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.53ปี)” ชิงถ้วยเกียรติยศฯ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ Blu-O Rhythm & Bowl ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าเมกา บางนา
.
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน เพื่อจัดหารายได้ สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ เช่น การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 มอบเป็นทุนการศึกษา บุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมฯ ตลอดจนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ ต่อไป
.
ในงานนี้ มีนายบุญเทียม โชควิวัฒน ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง และนายวิฑูรย์ ศรีนามงาม หัวหน้าฝ่ายสำนักงานเลขานุการเลขานุการ กรมศุลกากร ร่วมเปิดงานด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ที่ปรึกษาสมาคมฯ และเหล่านักกีฬาโบว์ลิ่ง ร่วมเปิดการแข่งขัน
.
นายอนันต์ นิลมานนท์​ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.53ปี) กล่าวขอบคุณ บริษัท ห้างร้าน หน่วยงานต่างๆ
.
รวมทั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ที่ปรึกษาและสมาชิกสมาคมฯ และนักกีฬาการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล “สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.53ปี)”
.
ชิงถ้วยเกียรติยศฯ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ช่วยให้ 
การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี จากนั้น เป็นพิธีการมอบรางวัลให้กับผู้เข้าแข่งขัน โดยผลการแข่งขันมีดังนี้ รางวัลการแข่งขัน
.
ถ้วยชนะเลิศประเภททีม 3
รางวัล
.
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลเกียรติยศ : นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รองชนะเลิศอันดับ 1 : นายอรรถการ ตฤษณารังสี ประธานสถาบัน SANSHIRO / ที่ปรึกษา สภท.
รองชนะเลิศอันดับ 2 : นายอรรถการ ตฤษณารังสี ประธานสถาบัน SANSHIRO / ที่ปรึกษา สภท.
.
ถ้วยสามเกมส์สูงสุดชาย 3 รางวัล
.
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลเกียรติยศ : นายยุทธนา หยิมการุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
รองชนะเลิศอันดับ 1 : นายเสมอ บุญญาวัลย์ อุปนายกฝ่ายสวัสดิการ สภท.
รองชนะเลิศอันดับ 2 : นายเสมอ บุญญาวัลย์ อุปนายกฝ่ายสวัสดิการ สภท.
.
ถ้วยสามเกมส์สูงสุดหญิง 3 รางวัล
.
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลเกียรติยศ : พลโทมีชัย ห้องริ้ว ที่ปรึกษา สภท. 
รองชนะเลิศอันดับ 1 : ผศ.ดำรง พรสุภัทร ที่ปรึกษา สภท.
รองชนะเลิศอันดับ 2 : ผศ.ดำรง พรสุภัทร ที่ปรึกษา สภท.
.
ถ้วยเกมส์เดี่ยวสูงสุดชาย 1 รางวัล
.
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลเกียรติยศ : นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
.
ถ้วยเกมส์เดี่ยวสูงสุดหญิง 1 รางวัล
.
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลเกียรติยศ : นายปรีดา มากมูลผล ที่ปรึกษา สภท.

สุรเชษฐ​ บช.น. ทีมข่าว เด​ลิมิ​เร่​อร์​ รายงาน​