“ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมการฝึกการสนธิกำลังดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงในการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2561!!

พฤษภาคม 5, 2018 | คอมเม้น 0

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะนายทหารระดับสูงของกองทัพเรือ เดินทางไปร่วมสังเกตการณ์การฝึกการสนธิกำลังดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง ในการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2561 ณ สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข 16 บ้านจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
.
ซึ่งการตรวจเยี่ยมการฝึกของผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะในวันนี้ นอกจากจะทำให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ ได้รับทราบรายละเอียดการปฏิบัติในการฝึก และทราบถึง ขีดความสามารถ
.
ตลอดจนความพร้อมในการปฏิบัติการของหน่วยต่าง ๆ ที่เข้ารับการฝึกแล้ว ยังเป็นแนวทางที่เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ใกล้ชิดผู้บังคับบัญชาชั้นสูง อันจะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลที่เข้ารับการฝึก สำหรับการฝึกการดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงในวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2561
.
โดยเป็นการฝึกร่วมกันของหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพเรือ ประกอบด้วย กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ กรมรักษาฝั่งที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง รวมถึงกำลังกองทัพบก
.
ซึ่งจัดจากกองพันทหารม้าที่ 2 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ จังหวัดปราจีนบุรี ทำการฝึกระหว่างวันที่ 27 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
.
-ทดสอบการปฏิบัติทางยุทธวิธีทหารราบยานเกราะ 

.
-ทดสอบการปฏิบัติการร่วมของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (นย.) และกองทัพบก (ทบ.) และการปฏิบัติการร่วมของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (นย.) และหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) 

.
-ทดสอบการปฏิบัติการยุทธส่งทางอากาศและการยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศ 

-ทดสอบการปฏิบัติการสนับสนุนการช่วยรบและส่งกลับสายแพทย์ 
-ทดสอบความพร้อมของยุทธวิธีทหารนาวิกโยธินในการรบตามแบบ 
.
การจัดกำลังที่เข้าร่วมการฝึกนั้น ในส่วนของกองทัพเรือ ประกอบด้วย รถเกราะล้อยาง BTR – 3E1 จำนวน 6 คัน , ยานรบสะเทินน้ำสะเทินบก AAV จำนวน 4 คัน ,
.
รถหุ้มเกราะติดอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถังขนาดหนัก : HMMWV จำนวน 6 คัน , ปืนใหญ่ขนาด 155 มิลลิเมตร จำนวน 4 กระบอก ปืนใหญ่ขนาด 105 มิลลิเมตร จำนวน 2 กระบอก เฮลิคอปเตอร์ลำเลียง (ฮ.ลล.) แบบ BELL 212 และ EC 645 รวม 4 เครื่อง และกำลังจากกองทัพบก
.
ประกอบด้วย กำลัง 1 กองร้อยทหารราบ พร้อมรถเกราะล้อยาง แบบ BTR – 3E1 จำนวน 8 คัน และรถถังแบบ OPLOT จำนวน 5 คัน โดยได้สมมุติสถานการณ์ให้กองกำลังนาวิกโยธินทำการรบตรึงกำลังบริเวณแนวชายแดน
.
และขอกำลังทางบกจากกองทัพบกเข้าสนับสนุนการเข้าตี รวมทั้งการใช้ปืนใหญ่ของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ยิงสนับสนุนกำลังทางบก!!
.
: ภาพ/ ข่าว กองประชาสัมพันธ์ สำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ!!

#ทีมข่าวเดลิมิเร่อร์: รายงาน