นักวิ่งและนักบุญอุตรดิตถ์ร่วมใจชวนวิ่งวิสาขบูชา 2561

พฤษภาคม 23, 2018 | คอมเม้น 0

นายสุชาติ ธีระวงศ์พิทักษ์ อดีตปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ นายยงยุทธ์ สุขศรี ประธานชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพอุตรดิตถ์ นายสุชาติ สุวรรณชื่น โค้ชนักวิ่งเยาวชนอุตรดิตถ์ นักเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ เยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา
.
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี โรงเรียนอุตรดิตถ์ ​​​​โรงเรียนวัดอรัญญิการาม และชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพอุตรดิตถ์ และกลุ่มนักวิ่งอาวุโสอุตรดิตถ์
.
ร่วมใจเชิญชวนชาวอุตรดิตถ์และผู้สนใจร่วมวิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา 2561 ถือศีล 5 ลดละอบายมุข ทั่วไทย (VESAKHA DAY RUN) ในวันที่ 29 พฤาภาคม 2561 เวลา 06.00 น. ณ วัดอรัญญิการาม ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ รายละเอียดประสานได้ที่ 08-1379-1961