งานวันรวมธารน้ำใจสู่ชาวน่าน ประจำปี 2561

เมษายน 18, 2018 | คอมเม้น 0

เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน จัดงานวันรวมธารน้ำใจสู่ชาวน่าน ประจำปี 2561 เพื่อจัดหารายได้นำไปใช้ในการสาธารณกุศลต่างๆของจังหวัด
.
วันนี้ ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นาย ไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นางโศภาพรรณ  วิมลรัตน์ นายกเหล่ากาชาดน่าน
.
พร้อมด้วยคณะเหล่ากาชาด จังหวัดน่าน เปิดรับบริจาคสิ่งของธารน้ำใจสู่ชาวน่าน ประจำปี 2561 เพื่อจัดหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายด้านสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน เพื่อนำไปช่วยเหลือสาธารณะกุศลต่างๆ ของจังหวัดน่าน
.
และเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ได้เตรียมจัดงาน ของดีเมืองน่าน ธารน้ำใจสู่ชาวน่าน ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 27 เมษายน 2561 ถึง 6 พฤษาคม 2561  ณ บริเวณริมน้ำน่าน เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ
.
เพื่อจัดหารายได้ใช้การสาธารณกุศลมีการออกสลากการกุศลจังหวัดน่าน ประจำปี 2561 จำนวน 200,000 ฉบับๆ ละ 30 บาท ซึ่งจะดำเนินการออกรางวัลสลากการกุศล ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 21.00 น. ณ เวทีกลางริมแม่น้ำน่านเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ
.
โดยมีรางวัลสลากการกุศล ดังนี้ รางวัลที่ 1 รถยนต์กระบะ แค็บ จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 2 รถยนต์กระบะ ตอนเดียว จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์ จำนวน 3 รางวัล รางวัลที่ 4 สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 10 รางวัล รางวัลที่ 5 สร้อยคอทองคำหนัก 2 สลึง จำนวน 20 รางวัล และรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ได้รับพัดลมตั้งโต๊ะ จำนวน 200 รางวัล
.
ทางด้าน  นางโศภาพรรณ  วิมลรัตน์ นายกเหล่ากาชาดน่าน  กล่าวว่า  การงานประจำปีของดีเมืองน่าน ประจำปี 2561 ครั้งนี้   เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน
.
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสภากาชาดไทย ทำหน้าที่แทนสภากาชาดไทยในของแต่ละจังหวัด โดยถือเป็นองค์กรการกุศล ที่ตั้งขึ้น เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ มีภารกิจหลักในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัย การสังคมสงเคราะห์ และการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ และผู้ด้วยโอกาส
.
โดยไม่เลือกชาติกำเนิด ศาสนา แต่อย่างใด  เพื่อจัดหารายได้ นำไปใช้ในการสาธารณกุศลต่างๆของจังหวัดน่าน
.
อีกทั้ง เพื่อส่งเสริมพัฒนาการผลิตภาคเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ของท้องถิ่น และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นและชนเผ่าต่างๆ
.
พร้อมทั้งจัดแสดงนิทรรศการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน
.
ภายในงานได้จัดแสดงนิทรรศการผลงานโครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในพื้นที่จังหวัดน่าน การประกวดธิดาดอยและการแสดงวัฒนธรรมชนเผ่า การประกวดสาวน่าน  การแสดงคอนเสิร์ตของศิลปิน