ประเพณีทานเจดีย์ทรายและตุง12ราศีปีเกิดสืบสานประเพณีสงกรานต์

เมษายน 17, 2018 | คอมเม้น 0

น่านทำบุญวันขึ้นปีใหม่เมืองประเพณีทานเจดีย์ทรายและตุง12ราศีปีเกิดสืบสานประเพณีสงกรานต์​เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของชาวล้านนา
.
ทุกหมู่บ้านในจังหวัดน่านได้ประกอบพิธีทางศาสนา ทำบุญ ตักบาตรถวายตุงหรือธง 12 ราศีเกิด ฟังเทศน์ในวันขึ้นปีใหม่เมืองร่วมกันก่อพระเจดีย์ทรายถวายวัด สืบเนื่องประเพณีสงกรานต์และเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของชาวล้านนา โดยเฉพาะที่วัดท่าล้อ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
.
ได้มีพุทธศาสนิกชนนำทรายไปก่อเจดีย์ทรายและจัดพิธีถวายโดยทำมาทุกๆปีเนื่องจากเป็นประเพณีที่ทำติดต่อมาช้านานแล้ว    ประเพณีบูชาเจดีย์ทราย เป็นงานพิธีที่สำคัญประจำหมู่บ้าน
.
จัดเพื่อเป็นพุทธบูชาถวายแด่พระพุทธเจ้าเพื่อสะเดาะเคราะห์และเพื่อความเป็นสิริมงคล ต้นฤดูเพาะปลูก ทำทุกหมู่บ้าน โดยประชาชนจะร่วมกันนำทรายมาก่อเป็นพระเจดีย์ ตกแต่งประดับประดาให้เกิดความสวยงามและบูชาด้วยทราย น้ำพัด ดอกไม้ ธูปเทียน ตุงหรือธง ประจำราศีเกิดบ้างก็ทุกราศี ปักบนเจดีย์ทราย
.
เพื่อความเป็นสิริมงคลมีการทำบุญอุทิศถวายแด่พระพุทธเจ้าเชื่อว่าถ้าได้บูชาเจดีย์ทรายถวายพระพุทธเจ้า เคราะห์กรรมในรอบปีนี้จะหมดไป และเชื่อกันว่าตลอดปีที่แล้วเราไปวัดจะนำดิน ทราย ฝุ่นละอองจากวัดติดตัวมาพอถึงปีใหม่ก็นำไปใช้วัดเพื่อเป็นการไม่เป็นบาปต่อไป และจะได้ความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว หมู่บ้าน
.
และจะได้ผลผลิตทางการเกษตรได้ผลดีในปีนั้น หลังจากที่ทำพิธีเสร็จชาวบ้านก็จะนำสายสินที่มัดโยงจากเจดีย์ทรายไปผูกติดที่มือพระประธานในวิหารไปเป็นสิริมงคล นำไปมัดมือให้กับลูกหลาน และ มัดรถยนต์ เพื่อเป็นสิริมงคล ตอนที่ลูกหลานจะเดินทางกลับไปศึกษาหรือไปทำงานต่างจังหวัดจะได้ไม่พบกับอันตรายต่างๆและแคล้วคาดจากภัยอันตรายทั้งปวง