“ยิ่งเหลาก็ยิ่งแหลม !!! เงินคนไร้ที่พึ่ง งอกเพิ่ม 53 จว.”

มีนาคม 28, 2018 | คอมเม้น 0

ป.ป.ท.สรุปผลสอบโกงรอบสัปดาห์ ยอดโกงเงินคนไร้ที่พึ่งเพิ่มเป็น 53 จังหวัด 83% ของวงเงินงบประมาณ อีสาน 20 จว.โกงครบทุกพื้นที่ เร่งสอบโกงเงินชาวเขาพฤติการณ์รุนแรง 90% ไม่เคยได้รับเงินสงเคราะห์
.
พ.ท.กรทิพย์ ดาโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ( ป.ป.ท. ) เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2560 ประเภทเงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง รวมระยะเวลา 41 วัน วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 123,159,000 บาท ดังนี้ โดยตรวจสอบศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งที่ได้รับงบประมาณ จำนวน 76 ศูนย์. ศูนย์ที่ได้รับงบประมาณสูง (ตั้งแต่ 1 ล้านบาท) เป็นหมายเร่งด่วน จำนวน 37 จังหวัด กรอบ
.
ระยะเวลา ทั้ง15 ชุด ภายในวันที่31 มี.ค. 61และจังหวัดที่เหลือภายในวันที่ 31 พ.ค. 61 โดยจากการตรวจสอบพบความผิดปกติ. จำนวน 49 จังหวัด ประกอบด้วย ขอนแก่น เชียงใหม่ บึงกาฬ หนองคาย สุราษฎร์ธานี ตราด น่าน สระแก้ว อุดรธานี สระบุรี อยุธยา กระบี่ ตรัง ร้อยเอ็ด ยะลา พัทลุง ชุมพร สุรินทร์ อ่างทอง พิษณุโลก ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สงขลา นราธิวาสมหาสารคาม ลำพูน นครราชสีมา อำนาจเจริญ ยโสธร อุบลราชธานี นครพนม กาฬสินธุ์ พิจิตร ราชบุรี นครปฐม มุกดาหาร ลำปาง เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก อุทัยธานี สตูล ลพบุรี หนองบัวลำภู ศรีสะเกษ กำแพงเพชร พังงา สกลนคร จันทบุรี
.
“จากการลงพื้นที่ตรวจสอบสัปดาห์ที่ผ่านมาพบทุจริตเพิ่มเติมอีก 4 จังหวัด โดยพบเพิ่มในจ. เลย ชลบุรี ภูเก็ต ปัตตานี รวมแล้วขณะนี้ตรวจสอบพบความผิดปกติจำนวน 53 จังหวัด งบประมาณ 107,049,000 บาทหรือคิดเป็น ร้อยละ 87 ของงบประมาณศูนย์คุ้มครองฯ ในภาพรวมภาคอีสาน 20 จังหวัด พบการทุจริตครบทั้ง 20 จังหวัด คณะกรรมการ ป.ป.ท. รับไว้ไต่สวนข้อเท็จจริง จำนวน 9 จังหวัด ประกอบด้วย ขอนแก่น เชียงใหม่ บึงกาฬ หนองคาย สุราษฎร์ธานี ตราด น่าน เชียงราย อุบลราชธานี อยู่ระหว่างตรวจสอบ จำนวน 23 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ13 ของงบประมาณศูนย์คุ้มครองฯ”พ.ท.กรทิพย์กล่าว
.
เลขาธิการป.ป.ท. กล่าวอีวก่า สำหรับพฤติการณ์ที่ตรวจสอบพบ แบ่งเป็น ปลอมเอกสารทั้งหมด ผู้มีรายชื่อไม่ได้รับเงินเลย ,ปลอมเอกสารบางส่วน ผู้มีรายชื่อไม่ได้รับเงินเลยและผู้มีรายชื่อได้รับเงินบางส่วน, ผู้ได้รับเงินไม่เข้าเงื่อนไขการรับเงินสงเคราะห์ ,และมีการนำเงินมาให้ผู้มีรายชื่อในช่วงเวลาที่ทำการตรวจสอบและมีการแจ้งให้ผู้มีรายชื่อว่าหากมีการตรวจสอบให้บอกว่าได้รับเงินครบถ้วน ซึ่งได้มีการสอบถ้อยคำเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินคดีต่อไป
.
ในส่วนของการตรวจสอบการทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งของนิคมสร้างตนเอง,ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง,ศูนย์ประสานงานโครงการฯ ,สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ซึ่งได้รับงบประมาณรวมวงเงินประมาณ 125 ล้านบาท กรณีนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี งบประมาณ 7.03 ล้านบาท ป.ป.ท. รับไว้ไต่สวน. นิคมสร้างตนเองห้วยห้วง จังหวัดอุดรธานี งบประมาณ5.03 ล้านบาท ส่ง ป.ป.ช.ไต่สวน นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น งบประมาณ 11.7 ล้านบาท ส่ง ป.ป.ช.ไต่สวน โดยพบพฤติการณ์ที่ตรวจสอบพบมีลักษณะใกล้เคียงกับศูนย์คุ้มครองฯ แต่มีลักษณะมุ่งเน้นให้เงินทุนกลุ่มวิชาชีพและเบิกสงเคราะห์จำนวนหลายครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ท.
.
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดสตูล งบประมาณ 10.98 ล้านบาท ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง เชียงใหม่ งบประมาณ 23.7 ล้านบาท. และศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ (เงินชาวเขา) งบประมาณ 66.6 ล้านบาท. โดยพบรูปแบบการทุจริตเช่นเดียวกับศูนย์คุ้มครองฯ แต่มีลักษณะการกระทำความผิดที่ร้ายแรงอย่างยิ่งเพราะประมาณ 90% ที่สุ่มตรวจสอบไม่ได้รับเงินเลย. ขณะนี้อยู่ระหว่างหาข้อมูลเพิ่มเติมและจัดทำรายงานเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ท.
.
มิสเตอร์ ที.เดลิมิเร่อร์/เรื่อง
.