นิทรรศการ Clod on earth ได้คลอดผลงาน จากดินเหนียว 5 ก้อน จากกลุ่มศิลปินเซรามิกส์ ” Clod on Earth ” 

มกราคม 19, 2018 | คอมเม้น 0

คำนิยาม
ก้อนดินเหนียว แต่ละก้อน
ต่างที่มา ต่างเวลา
และไม่มีความบังเอิญ
ดินทุกก้อนบนโลก
ล้วนไหลเวียน
จากฝุ่น – ดิน – หิน -ลาวา
เปลี่ยนผันรูป form
ไปมาอยู่บนโลกใบนี้ทั้งสิ้น
.
นิทรรศการ Clod on earth ได้คลอดผลงาน จากดินเหนียว 5 ก้อน และถูกไฟนำพามาพบกัน กลุ่มศิลปินเซรามิกส์ ” Clod on Earth ” 
บัทม์ แก้วงอก
ดุสิต กังศิริกุล
จิรวงษ์ วงษ์ตระหง่าน
พลเสฏฐ์ โลหะชาละธนกุล
ชัชชัยวัชร ชังชู
.
ร้านอาหารลาน+ลี+ลาร์
119/19 หมู่ 6 ถนนธนะรัชต์ กม.9 บ้านโป่งกระสังข์ ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทร. 081 -8014759 / 081-9022109