“ธรรมรัตน์ เขียวแก้ว” กับรางวัลผู้บริหารดีเด่น

มกราคม 19, 2018 | คอมเม้น 0

คุณหนึ่ง “ธรรมรัตน์  เขียวแก้ว” กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอแคร์ อินเตอร์คอร์โปเรชั่น จำกัด  ผู้บริหารดีเด่น 2560 นับเป็นผู้บริหารที่มีความโดดเด่นและมีความสามารถเชิงกลยุทธ์ ในการผลักดันให้บริษัทก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในธุรกิจ สะท้อนถึงความเป็นผู้นำและเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการดูแลกิจการที่ดีและทำประโยชน์ต่อสังคม
.
คุณหนึ่ง ได้เปิดเผยว่า “รู้สึกดีใจและภูมิใจ ที่ได้เข้ารับรางวัล CEO Leader Awards ในครั้งนี้เป็นอย่างมาก และถือว่าเป็นกำลังใจ เป็นแรงผลักดันสำคัญให้บริษัท ผู้บริหาร ทีมงานในบริษัททุกคน มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป”
.
“บริษัทไอแคร์ของเราเป็นบริษัทที่อยู่ในธุรกิจอสังหาฯ ระยะเวลาเกือบ 10 ปี ด้วยการเป็นที่ปรึกษาทางด้าน การเงิน-การลงทุน ในรูปแบบ ผู้จัดทำแผน การลงทุน และให้คำปรึกษาด้านการเงินให้แก่ลูกค้า องค์กร ตั้งแต่ระดับ SME ขึ้นไปทั้งการลงทุน กับภาครัฐ และเอกชนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการสินทรัพย์ ที่ด้อยคุณภาพ เช่น ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และอาคารต่างๆ เป็นต้น โดยทีมงานในบริษัทของเรามีพร้อมทั้งทีมวิศวะกร ทีมสถาปนิก ทีมเอ็นจิเนีย ทีมตกแต่งภายใน เพื่อให้ตอบโจทย์ของคนรุ่นใหม่ โดยเรามองในเรื่องหลัก 3 เรื่องใหญ่ๆ ก็คือ ทำเล, ราคา, การออกแบบและดีไชน์เป็นหลัก”
.
และพร้อมเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisory Service) ครอบคลุมการให้คำปรึกษาด้านต่างๆ แก่บริษัททั่วไปและบริษัทจดทะเบียนในตลอดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยมุ่งเน้นการ ให้บริการ โดยทีมงานมีความรู้และประสบการณ์ทางด้านการให้คำปรึกษาทางการเงิน สิ่งสำคัญที่เรามอบให้ลูกค้าคือ ความมุ่งมั่นในการทำงาน ที่จะแสดงให้เห็นถึงการสร้างสรรค์วิธีการทำงานใหม่ๆ ที่ ไม่เคยมีใครคาดคิดว่าจะเป็นไปได้ให้เป็นไปได้”
.
รางวัล CEO Leader Awards ประจำปี 2560 มี นาย ศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีมอบรางวัล เพื่อเป็นเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่ บุคคลที่เป็นผู้นำผู้บริหาร พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ประสบความสำเร็จเป็นธุรกิจที่มีคุณภาพดีเด่น โดยจัดขึ้นที่ห้องประชุม สถาบันวิชาการ TOT ซอยงามวงศ์วาน 17 เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม  พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา
.