กรมทหารพรานที่ 32 จัดงานวันสถาปนาหน่วยกรม ทำบุญครบรอบปีที่ 33 ประจำปี 2560

มกราคม 22, 2018 | คอมเม้น 0

วันที่ 19 มกราคม 2561 ที่กรมทหารพรานที่ 32 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน พ.อ.อัศม์พงษ์ นิลพันธุ์ ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่32 เป็นประธานพิธี ในการจัดงานวันสถาปนาหน่วยกรมทหารพรานที่32 ทำบุญครบรอบปีที่ 34 ประจำปี 2561โดยมี พลโทวิรัตน์ ดิษฐ์รัตน์อดีต ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 32 ท่านแรก คุณสุภาพ  สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 พันเอก  วิทยา  แก้วพรม อดีต ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 32 มาร่วม ทำบุญครบรอบปีที่ 34 ประจำปี 2561ด้วย   โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดน่านเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก  โดยในช่วงเช้า  ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรของกำลังพล 82 ทุน รวมเป็นเงิน 122,000 บาท ( หนึ่งแสนสองหมื่น สองพันบาท ) ช่วงสายได้ประกอบพิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมอุทิศส่วนกุศลให้กำลังพลผู้ล่วงลับ และถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่กำลังพล อุทิศส่วนกุศลให้เหล่าผู้บังคับบัญชาและทหารหาญที่ได้เสียชีวิตอุทิศแด่ประเทศชาติ
.
กรมทหารพราน 32 กำเนิดขึ้น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 18 กรกฏาคม 2521 ให้ กระทรวงกลาโหม จัดตั้ง กองกำลังทหารพราน โดยในขั้นต้นให้จัดตั้ง จำนวน 12 กองร้อย ในพื้นที่บริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา เพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปราม ผกค. ในลักษณะกำลังกองโจรของฝ่ายเราทำสงครามนอกแบบ ปรากฏว่าการปฏิบัติงานได้ผลดียิ่ง ต่อมาได้มีการจัดหน่วยทหารพรานเพิ่มขึ้นทั่วทุกพื้นที่ กองทัพภาคต่าง ๆ เพื่อใช้ในภารกิจป้องกันและปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิส ทดแทนกำลังทหารประจำการที่ กองทัพบก จำเป็นต้องถอนกำลังกลับไปฟื้นฟู กำลังรบหลักไว้ในภารกิจป้องกันประเทศ กรม ทหารพรานที่32 คงมีที่ตั้ง และรับผิดชอบเต็มพื้นที่ จังหวัดน่าน  ต่อมา กองทัพบกได้ปรับพื้นที่รับผิดชอบและปรับที่ตั้ง กรม ทหารพราน ในกองทัพภาคที่3 เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ ตามคำสั่ง กองทัพบก (เฉพาะ) ที่ 214/27ลง 5 กันยายน 27 ให้ กรม ทหารพรานที่32 เข้าที่ตั้งใหม่ ฐานแสงเพ็ญ  บ้านบุปผาราม ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน และหลังจากได้จัดสร้างอาคารชั่วคราวเพื่อใช้เป็นสำนักงานของกองบังคับการกรม เรียบร้อยแล้วจึงได้ย้าย กองบังคับการกรม จากค่ายสุริยพงษ์ เข้าที่ตั้งบริเวณ ฐานแสงเพ็ญ อันเป็นที่ตั้งปัจจุบัน ตั้งแต่ 3 กุมภาพันธ์ 2528 เป็นต้นมาและควบคุมดูแลพื้นที่ด้านเหนือของจังหวัดน่านมีอำเภอสองแคว อำเภอทุ่งช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติและอำเภอบ่อเกลือ
.