“ผู้เสียหายบุกหจก. ล.พานิชย์เขื่องในก่อสร้างและที่ทำการพรรคใหญ่ในจังหวัดอุบลฯ

ธันวาคม 12, 2017 | คอมเม้น 0

“ผู้เสียหายบุกหจก. ล.พานิชย์เขื่องในก่อสร้างและที่ทำการพรรคใหญ่ในจังหวัดอุบลฯ เพื่อเจรจายื่นคำขาดกับอดีตรองรัฐมนตรีและอดีตนักการเมืองใหญ่จังหวัดอุบลราชธานี ให้ชดใช้หนี้ค่าสั่งซื้อวัสดุหินฝุ่น แล้วถูกเบี้ยวมาตลอดทำให้เสียหายจำนวน 3 ล้านกว่าบาท”
.
วันอังคาร ที่12 ธันวาคม 2560 เวลา09.30น นายสมชาย มะลิพันธ์ ผู้รับมอบอำนาจจาก บริษัท เอ็มซีเอสไมนิ่ง อินดัสทรี จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินการร้องขอความเป็นธรรม กรณี หจก. ล.พานิชเขื่องในก่อสร้าง ตั้งอยู่เลขที่ 165-167 ถ.แจ้งสนิท ต.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
.
ได้สั่งซื้อสินค้า (หินฝุ่น/หิน) จาก บ.เอ็มซีเอสไมนิ่ง อินดัสทรี จำกัด ทางบริษัทได้ส่งของให้กับ หจก. ล.พานิชย์เขื่อนในก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2560
.
แต่ผู้สั่งซื้อ มิได้ชำระเต็มจำนวน ยังคงค้าง ชำระณวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เป็นจำนวนเงิน 3;392;629.91 (สามล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบเก้าสิบเอ็ดสตางค์)
.
ซึ่งทางบริษัทเอ็มเอสไมนิ่ง ฯ จึงส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายไปเจรจาที่สำนักงาน หจก. ล.พานิชย์เขื่องในก่อสร้าง ซึ่งเป็นสำนักงาน ทำการของ นายวิฑูรย์ นามบุตร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี และ อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสั่งซื้อของหจก.ล.พานิชย์เขื่องในก่อสร้าง
.
เป็นผู้นัดหมายให้เข้าพบและเจรจาขอให้ชำระค่าสินค้ากับนายวิฑูรย์ นามบุตรโดย นายวิฑูรย์ ขอผ่อนผันชำระสินค้าเป็นงวด ๆ และจะเริ่มผ่อนชำระค่าสินค้า งวดแรกจำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)ในวันที่ 30 กันยายน 2560 ที่ผ่านมาแต่จนถึงบัดนี้ยังไม่มีการชำระตามที่ได้ตกลงกันไว้จนเป็นกระแสข่าวที่ผ่านมาทางผู้สื่อข่าวหลายสำนักได้ลงพื่นที่ ที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อสอบถามถึงสาเหตุ
.
และเมื่อเวลา10.30น. นายณรงวิทย์ สุทธิเนียม ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและ นาย ชัยสิทธิ์ แก้วประสิทธ์ ผู้ช่วยฝ่ายขาย ได้เดินทางมาที่ หจก.ล.พานิชย์เขื่องในก่อสร้าง เพื่อมาทวงถามเรื่องการชำระเงินค่าสินค้ากับทางหจก.ล.พานิชย์เขื่องในก่อสร้างและได้พบกับนายวิฑูรย์ นามบุตร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์จังหวัดอุบลราชธานี และอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
.
ซึ่งได้รับคำตอบว่าจะชำระให้เป็นงวดๆละ500,000 บาท เป็นเวลา 6 งวดของยอดเงินจำนวน 3,392,629.91บาทโดยงวดแรกเริ่มใน วันที่15 ก.พ 2561
.
โดยทาง นายวิฑูรย์ ขอให้ทำสัญญาแต่ทาง นายชัยสิทธิ์ไม่ยอมโดยเจรจาว่าให้สั่งจ่ายเป็นเช็คล่วงหน้าจำนวน 6 ฉบับแต่ทาง นายวิฑูรย์ไม่ยอมและยังยืนยันให้ทางฝ่ายผู้เสียหายทำสัญญากับตน การเจรจาในครั้งนี้ถือว่าไม่เป็นผล

.
โดยทางฝ่ายผู้เสียหายจะเดินทางไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม ณ.ที่ทำเนียบรัฐบาลและที่พรรคประชาธิปัตย์ต่อไป