“จีจีไอ.กรุ๊ป นำคณะพระสงฆ์ 24 รูปจากโครงการอุปสมบทหมู่ ตามรอยพระบรมศาสดา สู่ดินแดนพุทธภูมิ “

ตุลาคม 24, 2017 | คอมเม้น 0

“จีจีไอ.กรุ๊ป นำคณะพระสงฆ์ 24 รูปจากโครงการอุปสมบทหมู่ ตามรอยพระบรมศาสดา สู่ดินแดนพุทธภูมิ “แสวงบุญ 4 สังเวชนียสถาน 4 ตำบล รุ่นที่ 1″ณ วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย เข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช เพื่อเป็นศิริมงคล ก่อนทำพิธีลาสิกขา”
.
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2560 เวลา 09:30 น.ที่ผ่านมา พระครูอุทัยธรรมานุกูล รองเจ้าคณะแขวงทุ่งพญาไท เจ้าอาวาสวัดอุทัยธาราม(บางกะปิ) นำคณะพระสงฆ์ จากการจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ตามรอยพระบรมศาสดาสู่ดินแดนพุทธภูมิ”แสวงบุญ 4 สังเวชนียสถาน 4 ตำบล รุ่นที่ 1″ ณ วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย ตั้งแต่วันที่10 ต.ค.2560ถึง 22 ต.ค.2560 เพื่อศึกษาพระธรรม ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของพระพุทธศาสนา
.
ซึ่งจัดโดยบริษัทรักษาความความปลอดภัยจีจีไอ.กรุ๊ป จำกัด โดยมีพระดร.หิมาลัย เหมวฺณฺณโพธิ เป็นประธานในการจัดโครงการฯและเป็นประธานนำพระสงฆ์ จำนวนทั้งหมด 24 รูป เข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช ณ พระตำหนักสมเด็จ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กราบถวายสักการะเพื่อเป็นศิริมงคล ก่อนที่จะทำพิธีลาสิกขา ณ วัดอุทัยธาราม(บางกะปิ) ในเวลา 13:19 น.
.
โดย มีพลเอกชนาธิป บุนนาค และนายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจ.สุโขทัยให้เกียรติมาร่วมพิธีรวมทั้งแขกผู้มีเกียรติ ญาติรักมิตรสหาย และ เพื่อนกลุ่มหิมาลัยกรุ๊ป มาร่วมพิธี ลาสิกขาในครั้งนี้
.
โครงการบรรพชา อุปสมบทหมู่ ของบริษัทรักษาความปลอดภัย จีจีไอ.กรุ๊ป จำกัด ซึ่งปี 2561 จะจัดโครงการฯขึ้นเป็นรุ่นที่ 2โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพระธรรม ในดินแดนกำเนิดของพระพุทธศาสนา หรือ พุทธสังเวชนียสถาน 4 ตำบล แห่งดินแดนพุทธภูมิ สถานที่เนื่องด้วยการประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
.
ซึ่งจะทำให้คณะผู้ที่บรรพชา อุปสมบท ในครั้งนี้ มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา มีจิตใจที่สงบ มีความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการช่วยกันจรรโลงพระพุทธศาสนาสืบต่อไป.