จังหวัดน่าน ร่วมสืบสานประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ

ตุลาคม 6, 2017 | คอมเม้น 0

เช้าวันนี้ที่วัดพระธาตุแช่แห้ง ตำบลม่วงตี๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ได้จัดงานสืบสานประเพณี ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา และอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9
.
โดยมีข้าราชการ ทหาร นักเรียน นักศึกษา พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยว ร่วมทำบุญกันมีจำนวนหนึ่งพันกว่าคน ซึ่งหน่วยงานทุกภาคส่วนได้ร่วมกัน จัดกิจกรรมตักบาตรเทโว ซึ่งปรากฏอยู่ในพุทธตำนานเรื่อง วันเทโวโรหณะสูตร หมายถึง การเสด็จลงจากดาวดึงส์(สวรรค์) ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธองค์ทรงดำริที่จะสนองพระคุณพระพุทธมารดา พระพุทธองค์จึงเสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทศนาพระ อภิธรรมปิฎกโปรดพระพุทธมารดา ตลอดพรรษา(
3เดือน)
.
จนพระพุทธมารดาบรรลุอริยมรรคอริยผลเป็นพระอรหันตภูมิ ครั้นถึงวันปวารณาออกพรรษาวันแรม 
1 ค่ำ เดือน 11 พระพุทธองค์จึงเสด็จลงสู่โลกมนุษย์หรือ วันพระเจ้าเปิดโลก บรรดาพุทธซาสนิกชนจึงได้จัดประเพณี ตักบาตรเทโว ขึ้นเป็นประจำทุกปี
.
ในปีนี้จังหวัดน่านได้จัดกิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ที่ วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง จังหวัดน่าน ซึ่งองค์พระธาตุแช่แห้งนี้ เป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีเถาะ