รางวัลเกียรติยศ หนึ่งเดียวของผู้รังสรรค์ “ข่าว” Best News Awards ครั้งที่ 2

มิถุนายน 26, 2017 | คอมเม้น 0

รางวัลเกียรติยศ หนึ่งเดียวของผู้รังสรรค์ “ข่าว” Best News Awards ประจำปี ๒๕๖๐
.
ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ ชั้น ๒ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.