รางวัลเกียรติยศระดับโลก ลูกกตัญญูแห่งปี Best of Piety หนึ่งเดียวของลูก “ผู้คู่ควรแห่งการยกย่อง” ครั้งที่ 1

มิถุนายน 26, 2017 | คอมเม้น 0

รางวัลเกียรติยศระดับโลก ลูกกตัญญูแห่งปี Best of Piety หนึ่งเดียวของลูก “ผู้คู่ควรแห่งการยกย่อง”
.
ห้องประชุม ๑ และ ๒ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์
วันพฤหัสที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.