รางวัลเกียรติยศ หนึ่งเดียวของผู้รังสรรค์ “ข่าว” Best News Awards ประจำปี 2560

กุมภาพันธ์ 28, 2017 | คอมเม้น 0

รายชื่อผู้เข้ารับ รางวัลลูกกตัญญู Best of Piety และ
รางวัลผู้รังสรรค์ “ข่าว” ประจำปีพุทธศักราช 2560
รายชื่อผู้เข้ารับ รางวัลลูกกตัญญู Best of Piety และ
รางวัลผู้รังสรรค์ “ข่าว” ประจำปีพุทธศักราช 2560

รางวัลเกียรติยศ
หนึ่งเดียวของผู้รังสรรค์ “ข่าว” ประจำปี ๒๕๖๐
Best News Awards
.
โครงการ งานประกาศรางวัล Best News Awards โดย หนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์นิว
ชื่องาน ผู้รังสรรค์ “ข่าว” ยอดเยี่ยมแห่งปี (Best News Awards)
สถานที่จัดงาน ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ ชั้น ๒ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
วันเวลา วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
เจ้าของโครงการ หนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ นิว ร่วมกับมูลนิธิต้นบุญ วิสาขา
ประธานมอบรางวัล ท่านปราโมทย์ ไม้กลัด
.
วัตถุประสงค์
๑. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ ในหลวงรัชกาลที่ ๙
๒. เพื่อมอบรางวัลเกียรติยศให้แก่ผู้รังสรรค์ข่าวทุกประเภททั้งผู้ที่อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังคนทำข่าว สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์และโซเชียลเน็ตเวิร์ค
๓. เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ ให้แก่บุคลากรของคนทำข่าว ทุกสื่อ ทั้งในและต่างประเทศ
๔. เพื่อมอบทุนการศึกษา สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ จำนวน ๑๐๐ ทุน (ทุนการศึกษาทุนละ ๕,๐๐๐ บาท)
๕. เพื่อนำรายได้ สมทบทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ (โรงพยาบาลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย)
.
กำหนดการ
12.00 ลงทะเบียน พร้อมค๊อฟฟี่เบรก
13.00 ผู้เข้ารับรางวัล เข้าประจำที่นั่งในห้องประชุม
13.40 คณะกรรมการจัดงานและแขกผู้มีเกียรติเข้าแถวต้อนรับ ท่านปราโมทย์ ไม้กลัด ประธานในพิธี (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์) กล่าวเปิดงาน
13.35 เปิดงานด้วย รำอวยพร ของนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีวังเด็กพัฒน์บริหารธุรกิจและ “จินตลีลาชุด ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ ในหลวงรัชกาลที่ ๙”
• พิธีแจกทุนการศึกษา  • เบิกตัวผู้เข้ารับรางวัลเกียรติยศ Best News Awards ผู้รังสรรค์ “ข่าว” ยอดเยี่ยม
15.55 ท่านปราโมทย์ ไม้กลัด ประธานพิธี กล่าวโอวาท
16.00 ผู้รับรางวัลร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
.
ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร ติดต่อสอบถาม