สโมสรโรตารีเทพารักษ์ สโมสรโรตารีอึยจองบู ชุงอัง ประเทศเกาหลีใต้ และสโมสรโรตารีบางพลี ส่งมอบตู้อบทารก แรกคลอดและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลบางบ่อ

สโมสรโรตารีเทพารักษ์ สโมสรโรตารีอึยจองบู ชุงอัง ประเทศเกาหลีใต้ และสโมสรโรตารีบางพลี ร่วมกันจัดทำโครงการ เพิ่มศักยภาพทางการแพทย์ และพัฒนาทักษะคุณแม่ตั้งครรภ์ ส่งมอบ ตู้อบทารกแรกคลอดและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลบางบ่อ มูลค่า 1,145,600 บาท ที่ห้องประชุม ชั้น 7 โรงพยาบาลบางบ่อ นายแพทย์ วี โรจนศิรประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางบ่อ แพทย์หญิง อัญชลี จันทร์สว่างภูวนะ กุมารแพทย์ โรงพยาบาลบางบ่อ พร้อมเจ้าหน้าที่

ร่วมให้การต้อนรับ นายก อาภรณ์ หนูห้อง นายกสโมสรโรตารีเทพารักษ์ นายก ซนยองซู นายกสโมสรโรตารีอึยจองบู ชุงอัง ประเทศเกาหลีใต้ นายก เฉลิมพล เรืองฤทธิ์นายกสโมสรโรตารีบางพลี ผู้ว่าการภาค อิมกยูยอล ผู้ว่าการภาค 3690 โรตารีสากล ประเทศเกาหลีใต้ ผู้ว่าการภาค รับเลือก ยางซองจิก ภาค 3690 โรตารีสากล ประเทศ เกาหลีใต้ อดีตผู้ว่าการภาค วิชัย มณีวัชรเกียรติ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรตารี ภาค3330 และสมาชิกโรตารีพร้อมแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ร่วมเดินทางมามอบเครื่องมือแพทย์ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพทางการแพทย์ และพัฒนาทักษะตั้งครรภ์
.
โดยในวันนี้ พุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30 น. นายแพทย์วี โรจนศิรประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางบ่อ ได้กล่าวต้อนรับ
จากนั้น แพทย์หญิงอัญชลี จันทร์สว่างภูวนะ กุมารแพทย์ โรงพยาบาลบางบ่อ ก็ได้กล่าวถึงประโยชน์ของเครื่องมือแพทย์ ที่ได้รับมอบและการนำไปใช้อย่างมีคุณค่า โดยวันนี้ ทางโรงพยาบาลบางบ่อได้รับมอบตู้อบทารกแรกคลอดและเตียงให้ ความอบอุ่นแก่ทารก พร้อมอุปกรณ์กู้ชีพทารกแรกคลอด มูลค่า 1,145,600 บาท
.
ซึ่งตู้อบทารกแรกคลอด ก็มีประโยชน์ มากมายในการดูแลทารกที่ป่วย ซึ่งต้องนอนในหอผู้ป่วยวิกฤต NICU เช่น ทารกคลอดก่อนกำหนดที่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่า 1,800 กรัม ทารกที่ป่วย จำเป็นจะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ส่วนเตียงกู้ชีพทารกแรกคลอด มีประโยชน์กับทารกทุกคน ที่คลอดในโรงพยาบาล เพื่อให้ความอบอุ่น กับทารกทันที ที่คลอดออกมา ให้มีอุณหภูมิร่างกายคงที่ ใช้ช่วยกู้ชีพทารกที่ คลอดมาแล้ว ที่มีภาวะหายใจลำบาก หรือไม่หายใจได้อย่างทันที พร้อมมีอุปกรณ์ช่วยหายใจอยู่ที่เตียงนี้ด้วย
.
นอกจากนี้ ยังเป็นเตียง ในการทำหัตถการต่างๆ เช่น การเจาะเลือด ถ่ายเลือด ใส่เครื่องช่วยหายใจ ทำให้แพทย์และพยาบาล สามารถ ทำงานได้อย่างสะดวก และการรักษามีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ปัจจุบันโรงพยาบาลบางบ่อ ยังมีความจำเป็นต้อง จัดหาอุปกรณ์การแพทย์เพื่อให้เพียงพอใช้งานกับประชาชนในพื้นที่ และประชาชนที่ย้ายถิ่นมาทำงานภายในโรงงาน อุตสาหกรรม
.
รวมถึงแรงงานต่างชาติ เพื่อนบ้านที่มีแนวโน้มการเจ็บป่วยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการจัดสรรงบประมาณมีจำกัด ดังนั้น การได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมถึงผู้มีจิตศรัทธาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะดูแลประชาชนที่เจ็บป่วย ได้อย่างมีคุณภาพดียิ่งขึ้น