มท.-พม.-สธ. สนับสนุนความเสมอภาคทางสังคม ขับเคลื่อนเมืองสุขภาพดี กับงาน Thailand Friendly Design Expo

งานเอ็กซ์โปด้านอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพ เพื่อคนทั้งมวล
.
งาน “Thailand Friendly Design Expo 2022 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 5” ณ ฮอลล์ 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา จบลงอย่างประสบความสำเร็จลุล่วงไปแล้ว โดยการสนับสนุนจาก 3 กระทรวงหลัด มท.-พม.-สธ. ที่เล็งเห็นถึงสนับสนุนความเสมอภาคทางสังคม เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย สู่เป้าหมายเมืองสุขภาพดี วิถีปกติใหม่ ในภาคสังคม-สิทธิความเสมอภาค นำโดย คุณจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ส่วนภาคธุรกิจ และสุขภาพ นำโดย คุณอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ภาคศิลปวัฒนธรรมเพื่อคนทั้งมวล นำโดย คุณอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ภาคการเมืองการปกครอง นำโดย ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

นาย กฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ในฐานะประธานจัดงาน Thailand Friendly Design Expo 2022 กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ เป็นประวัติศาสตร์อีกครั้งของประเทศไทย ที่บรรดานักธุรกิจ นักบริหาร ภาครัฐ ภาคเอกชน ในองค์กรชั้นนำเป็นจำนวนมาก ได้มารวมพลังกันเพื่อการขับเคลื่อน และส่งเสริมธุรกิจเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข สำหรับผู้สูงวัย ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้พิการ มนุษย์ล้อ และครอบครัว โดยการนำเสนอสินค้า นวัตกรรม บริการเพื่อสุขภาพ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทุกกลุ่มวัย และทุกสภาพร่างกาย (Friendly Design) เชื่อมโยงสู่ธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All)

ไฮไลท์ในงาน อาทิ การเปิดตัว 20 จังหวัดนำร่อง การขับเคลื่อนธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ครั้งแรกของประเทศไทย พร้อมการออกบูธจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าทางการท่องเที่ยว เช่น แพคเกจทัวร์อารยสถาปัตย์ และทัวร์สุขภาพ สำหรับมนุษย์ล้อ วัยเก๋า ผู้พิการ และครอบครัว รวมถึงการมอบรางวัล Friendly Design Awards ประจำปี 2022 ประเภท แหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล และสถานที่ เฟรนด์ลี่ดีไซน์แห่งปี บริการให้คำปรึกษาการออกแบบบ้านและที่อยู่อาศัยของคนวัยสมาร์ท, บ้านสำหรับผู้สูงวัยและผู้พิการ โดยการเคหะแห่งชาติ และทีมนักวิชาการ, วีลแชร์สุดปังหลายแบบสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้พิการ ในแบบมนุษย์ล้อก็เท่ได้ ! เปิดตัว ห้องสุขาเคลื่อนที่สำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ใช้รถเข็น (Friendly Design Restroom) เป็นต้น

อนึ่ง มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ผู้จัดงาน Thailand Friendly Design Expo 2022 ได้ดำเนินการรณรงค์ และขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ หรือหลักการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล (Friendly Design) โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็น “เมืองสุขภาพดีที่ทุกคนเข้าถึงได้” (Health &Wellness City) และพัฒนาสู่ความเป็น “เมืองศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว และไมซ์เพี่อคนทั้งมวลในภูมิภาคอาเซียน” (Tourism & MICE for All Hub of Asean) พร้อมรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย (Aging Society) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และยั่งยืน ส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคของผู้พิการ ผู้พักฟื้นสุขภาพ และมนุษย์ล้อ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขของคนทั้งมวล

*** ติดตามข่าวการจัดงานได้ทางเว็บไซต์ และเฟซบุ๊ก Thailand Friendly Design Expo