เปิดโครงการสร้างความรัก ความปรองดองและสร้างความยุติธรรมในสังคมภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความขัดแย้ง !!

มกราคม 23, 2019 | คอมเม้น 0

พ.อ. กรกานต์  นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน. จังหวัด ป.ข. ได้เรียนเชิญ นายสุรศิลป์ ยนปลัดยศ นายก อบต. แสงอรุณ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสร้างความรัก ความปรองดองและสร้างความยุติธรรมในสังคมภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความขัดแย้ง