ประชุม “Workshopการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำน่าน”

กุมภาพันธ์ 26, 2019 | คอมเม้น 0

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และ สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9 พิษณุโลก

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำน่าน ประจำปี 2562

กุมภาพันธ์ 22, 2019 | คอมเม้น 0

เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำน่าน ประจำปี 2562

คกก.ลุ่มน้ำน่านดูภัยใกล้รั้วโรงเรียนตรอนฯ

สิงหาคม 17, 2018 | คอมเม้น 0

นายนเรศ กัลปนาไพร คกก.ลุ่มน้ำน่าน นายมรกต อารียะ หน.ศูนย์ข่าวเดลิมิเร่อร์นิว ได้รับแจ้งจากนายไพรัตน์ สุขโรจน์ ครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ ตำบลบ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ สังกัด สพม.39 ช่วงนี้ตลิ่งโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ ถูกน้ำในแม่น้ำน่านกัดเซาะ ตลิ่งริมแม่น้ำน่านของโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์พังเสียหายไปแล้วกว่า 5-6 ไร่

คณะกรรมการลุ่มน้ำน่าน ประชุมครั้งที่ 2/2561

กรกฎาคม 26, 2018 | คอมเม้น 0

นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำน่าน ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม สทภ.9 พิษณุโลก . เพื่อพิจารณากำหนดกรอบเป้าหมายเชิงพื้นที่(Area Based)ตามแนวทางที่สทนช.กำหนด อ่านต่อ…

คกก.ลุ่มน้ำน่านประชุมทำแผนบริหารและพัฒนาลุ่มน้ำบูรณาการ ครั้งที่ 2/2561

กรกฎาคม 25, 2018 | คอมเม้น 0

นายประดับ กลัดเข็มเพชร ผช.เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ “ทิศทาง นโยบาย และแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ” ในการประชุมจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการ อ่านต่อ…

สนง.คกก.ลุ่มน้ำน่าน จัดประชุมทำแผนบริหารฯและพัฒนาลุ่มน้ำ ครั้งที่ 2/2561

กรกฎาคม 11, 2018 | คอมเม้น 0

สำนักงานคณะกรรมการลุ่มน้ำน่าน โดย สทภ.9 พิษณุโลก นายอนันต์ เพ็ชรหนู ผอ.ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำน่าน รักษาการแทน ผอ.สทภ.9 พิษณุโลกฝ่ายเลขานุการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำน่านแบบบูรณาการ อ่านต่อ…