กรมการท่องเที่ยวร่วมกับสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ​ฯ​ จัดกิจกรรมวันมัคคุเทศก์ไทยปี 2562

มิถุนายน 24, 2019 | คอมเม้น 0

กรมการท่องเที่ยวจับมือสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพนำคณะร่วมสักการะสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเนื่องในวันมัคคุเทศก์ไทย

กรมการท่องเที่ยว รวมพลังจิตอาสาทำกิจกรรม The Eco Tourism Hero

เมษายน 29, 2019 | คอมเม้น 0

กรมการท่องเที่ยว รวมพลังจิตอาสาทำกิจกรรม The Eco Tourism Hero