หลักสูตร The NEXT Real เปิดรับสมัครรุ่น 4

มิถุนายน 14, 2017 | คอมเม้น 0

The NEXT Institute by SIU ร่วมกับ บริษัท โฮมบายเออร์ไกด์ จำกัด เปิด หลักสูตร The NEXT Real  4 ผู้นำหลักสูตรสำหรับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตัวจริง พร้อมเนื้อหาการเรียน มุ่งให้เห็นโอกาสใหม่ๆ อาทิ trick of trade เคล็ดลับทางการค้า แนวคิดการบริหาร คอนเซ็ปต์โครงการ trend design แต่ละประเภทอสังหาฯ รวมถึง เครือข่าย ของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตัวจริงจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เปิดรับสมัครวันนี้จนถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2560
.
คุณอนันต์ อัศวโภคิน ผู้ก่อตั้งหลักสูตร The NEXT Real กล่าวว่า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีความสำคัญกับระบบเศรษฐกิจโดยรวมและเป็นธุรกิจที่รองรับพื้นฐานการดำรงชีวิตของของประชาชน การประกอบธุรกิจนี้ไม่มีเทคโนโลยีที่ซับซ้อนเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่นๆ แต่ต้องอาศัยทัศนคติที่ถูกต้อง และใช้ทักษะประสบการณ์ที่สั่งสม ถ่ายทอดกันระหว่างผู้ประกอบการ เพื่อผลิตสินค้าอสังหาริมทรัพย์ทั้งประเภทที่อยู่อาศัยหรืออสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นที่มีคุณภาพตอบสนองได้ตรงความต้องการของตลาด จึงจะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ
.
ปัจจุบันตลาดอสังหาริมทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เศรษฐกิจไทยเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้านมากยิ่งขึ้นจากการเปิดเขตเศรษฐกิจเสรีอาเซียน และเชื่อมต่อกับเศรษฐกิจโลกมากขึ้นเป็นลำดับ ซึ่งจะส่งผลให้รูปแบบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีความหลากหลายมากขึ้น ขณะเดียวกันกลุ่มประชากรทั้งด้าน อายุ รายได้ รสนิยมก็มีการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตก็มีการเปลี่ยนแปลง จึงเป็นความจำเป็นที่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ต้องรู้เท่าทันแนวโน้มต่างๆเหล่านี้
.
หลักสูตร The NEXT Real จึงมุ่งหวังที่จะทำให้เกิดการถ่ายทอดทักษะประสบการณ์จากผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จ มุ่งหวังให้ความรู้ข่าวสารที่จะทำให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ติดตามและมองเห็นแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ดี ธุรกิจประสบความสำเร็จ ซึ่งจะส่งผลดีต่อวงการอสังหาริมทรัพย์และเศรษฐกิจประเทศ
.
คุณบริสุทธิ์ กาสินพิลา ผู้อำนวยการหลักสูตร The NEXT Real และกรรมการผู้จัดการบริษัท โฮมบายเออร์ไกด์ จำกัด กล่าวว่า หลักสูตร The NEXT Real มีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้เกิดการถ่ายทอดทักษะประสบการณ์จากนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศและนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สร้างสรรค์ไปสู่นักพัฒนาอสังหารุ่นใหม่ตลอดจนถ่ายทอดแง่คิดมุมมองจากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถาปนิก ผู้รับเหมา นักกฎหมาย ชั้นนำของประเทศ
.
และในช่วงเวลาที่เป็นจุดเปลี่ยนแปลงใหญ่ของเศรษฐกิจสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ หลักสูตรจึงมีวัตถุประสงค์นำเสนอให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ได้แก่ แนวโน้มประชากรและเมือง แนวโน้มเทคโนโลยีเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการอยู่อาศัย และแนวโน้มการออกแบบโครงการอสังหาริมทรัพย์
.
หลักสูตร The NEXT Real หวังว่า เมื่อทักษะประสบการณ์ (experience) หลอมรวมกับการรู้เท่าทันแนวโน้ม (trend)  ที่เกี่ยวข้อง ย่อมก่อเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ (innovation) กับโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆและโครงการที่อยู่อาศัย ของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รุ่นใหม่ รวมถึงเครือข่ายของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตัวจริงจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศเป็นการต่อยอด และ แบ่งปันทางธุรกิจได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด  
.
วิทยากรของหลักสูตร ประกอบด้วย
.
นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ คุณชายนิด อรรถญาณสกุล บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค, คุณเศรษฐา ทวีสิน บมจ.แสนสิริ, ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์, คุณนิมิตร พูลสวัสดิ์ บมจ.พฤกษาเรียลเอสเตท
.
นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์คลื่นลูกใหม่แห่งวงการ ได้แก่ คุณชานนท์ เรืองกฤตยา บมจ.อนันดา ดิเวลลอปเม้นท์, คุณไตรเตชะ ตั้งมติธรรม บมจ.ศุภาลัย, คุณณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น, ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ บมจ.เสนาดิเวลลอปเม้นท์, และ คุณเจมส์  ดูอัน บมจ..เฟรเกรนท์ พร็อพเพอร์ตี้
.
วิทยากรในส่วนสนับสนุนอสังหาริมทรัพย์ อาทิ คุณอุทร  ภูษิตกาญจนา บจ.ฤทธา, ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ จาก บมจ.เอเซียพลัส โฮลดิ้ง, คุณสมประสงค์ บุญยะชัย จาก บมจ.อินทัช โฮลดิ้ง และ คุณวิศรุต  ปัญญาภิญโญผล บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน
.
หลักสูตร The NEXT Real รุ่นที่ 4 กำลังเปิดรับสมัคร วันนี้จนถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ผู้สนใจสมัครออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.thenextreal.com โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียนในวันที่ 14 สิงหาคม 2560 ระยะเวลาหลักสูตร ตั้งแต่1 กันยายน 2560  – 15 ธันวาคม 2560 เรียนทุกวันศุกร์ ที่อาคารชินวัตร 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
.
และผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารของหลักสูตรได้ทาง facebook : NextrealTH หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.09-5175-2818

Facebook Comments