IFB จัดกิจกรรม “ปลูกข้าวหอม น้อมถวายพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” แทนการมอบดอกมะลิ

กันยายน 5, 2019 | คอมเม้น 0

ส่งท้ายเดือนของแม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ (IFB) ร่วมกับ โรงแรม สยามวิลล่า สวีท สุวรรณภูมิ และ สมาคมรักแม่  จัดกิจกรรม“ปลูกข้าวหอม น้อมถวายพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมี สุพร ภวสันต์ ผู้จัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ (IFB) และกนกวรรณ มากล้น กรรมการผู้จัดการ โรงแรม สยามวิลล่า สวีท สุวรรณภูมิ เข้าร่วมงานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในฐานะแม่ของแผ่นดินผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมปลูกฝังให้นักศึกษา มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ รวมไปถึงการเรียนรู้ทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อเดินตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง ณ แปลงนาข้าวสุขหทัย โรงแรม สยามวิลล่า สวีท สุวรรณภูมิ ร่มเกล้า 26

โครงการ “ปลูกข้าวหอม น้อมถวายพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เป็นการร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกข้าว โดยการโยนกล้าข้าวในบริเวณแปลงนาสาธิต ซึ่งข้าวนาโยนหรือวิธีการปลูกข้าวแบบโยนเป็นโครงการวิธีแบบทางเลือกใหม่ เน้นความพอเพียงในการดำรงชีวิตที่ทำให้คนไทยสามารถพึ่งตนเองได้ด้วยการนำแนวคิดมาทดลองเพาะปลูกข้าวในแปลงนาทดลอง ซึ่งมีนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ (IFB) คณะผู้บริหาร พนักงาน โรงแรม สยามวิลล่า สวีท สุวรรณภูมิ และสมาคมรักแม่ เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง

โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายให้ความรู้ แนะนำเทคนิควิธีการปลูกข้าวนาโยนที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับการสาธิตแปลงเรียนรู้ หรือการลงแขก ซึ่งการทำนาวิธีนี้จะช่วยลดวัชพืช ปัญหาข้าวดีด ข้าวเด้งได้ดี ลดการปวดหลังของชาวนา และเหมาะสำหรับเกษตรกรที่มีพื้นที่การทำนาน้อย ทั้งยังช่วยพัฒนาวิธีการทำนาในด้านผลผลิตและความสมบูรณ์ของต้นข้าว รวมไปถึงการช่วยลดต้นทุนในการทำนา ซึ่งทุกคนจะได้เรียนรู้วิธีการโยนต้นกล้าลงในแปลงที่นอกจากจะได้ความสนุกสนาน การสร้างมิตรภาพ ความสามัคคี รวมถึงสร้างพื้นฐาน ความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่ให้มีอาชีพและการพัฒนาสร้างรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งหลังจากนี้ทางโรงแรม สยามวิลล่า สวีท สุวรรณภูมิ มีนโยบายเก็บเกี่ยวผลผลิตในกิจกรรมนี้มาประกอบอาหารรับรองแขกต่างประเทศที่มาพักเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์พันธุ์ข้าวหอมมะลิของไทยให้ได้เป็นที่รู้จักอีกด้วย