ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

เมษายน 2, 2019 | คอมเม้น 0

วันที่ 2 เมษายน 2562 ที่หน้าวัดภูมินทร์ บริเวณข่วงเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายวิบูรณ์แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธี ทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
.
โดยมี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้าประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกหมู่เหล่า นำข้าวสารอาหารแห้ง มาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร จำนวน 64 รูป เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา 2 เมษายน 2562
.
เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ การแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า

ในงานนี้การ ทางจังหวัดน่าน ได้จัดทำนิทรรศการ เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มาตั้งแสดง ให้กับ ประชาชน และนักท่องเที่ยว ที่บริเวณ ข่วงเมืองน่าน อีกด้วย
.
โดยมีภาพ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ภาพทรงดนตรี ไทย ซึ่งแสดงถึงพระองค์ท่าน ทรงรักและ รักษาศิลปวัฒนธรรม ของไทย และได้ทรงประกอบ ภารกิจ ในทุกๆพื้นที่อีกด้วย
.
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2498 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ที่ 2 ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวง วชิรญาณวงศ์

ถวายพระนามว่า “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดากิติโสภาดุลภาคย์” พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถในหลายๆด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านอักษรศาสตร์และดนตรีไทย ทรงนำมาใช้ในการอนุรักษ์ส่งเสริมและให้การอุปถัมภ์ในด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศ จากพระราชกรณียกิจในด้านวัฒนธรรมนี้
.
พระองค์ได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระสมัญญาว่า “เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย” และ”วิศิษฎศิลปิน” นอกจากนี้พระองค์ยังทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา การพัฒนาสังคม
.
โดยทรงมีโครงการพระราชดำริส่วนพระองค์หลายโครงการ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นโครงการที่มุ่งเน้นทางด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรทั้งสิ้น
.
และในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2520 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนาพระอิสริยศักดิ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดาฯ ขึ้นเป็น “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี”