Cool I-San แห่งเดียวในอีสานที่กาฬสินธุ์ “บั้งไฟตะไลล้าน”

เมษายน 23, 2019 | คอมเม้น 0

Cool I-San แห่งเดียวในอีสานที่กาฬสินธุ์ “บั้งไฟตะไลล้าน” กับบุญเดือนหก บุญบั้งไฟ “ฮีต12คอง14”

นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท.เปิดเผยว่า

จารีตประเพณีสำคัญของชาวอีสานใน “ฮีต12คอง14” เมื่อถึงเดือนหกของทุกปี คือประเพณี บุญบั้งไฟ โดย ชาวอีสานจะทำบุญประเพณีบั้งไฟ นับเป็นงานประเพณีที่สำคัญของชาวอีสานก่อนจะเริ่ม ฤดูกาลทำนา ด้วยความเชื่อว่า เป็นการขอฝนจากเทวดาเพื่อให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ข้าวกล้าในนาจะได้น้ำทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์สืบต่อไป จึงเกิดกิจกรรมเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟในภาคอีสานขึ้นในหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัด

สำหรับจังหวัดกาฬสินธุ์ก็มีประเพณีบุญบั้งไฟเช่นเดียวกันกับหลายๆจังหวัด แต่ที่เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีแห่งใดมีคือ ประเพณีบั้งไฟตะไลล้าน เป็นงานเพณีบุญบั้งไฟตะไลล้าน ซึ่งก็คืองานบุญบั้งไฟที่มีลักษณะเฉพาะตัวของบั้งไฟที่เป็นเอกลักษณ์แห่งเดียวของภาคอีสาน คือตัวกระบอกของบั้งไฟซึ่งบรรจุดินเชื้อเพลิงยาวตั้งแต่ 3-6 เมตรและชิ้นส่วนอีกส่วนก็คือไม้ไผ่สานซึ่งล้อมรอบตัวกระบอกบั้งไฟ ส่วนการจุดการบั้งไฟนั้นจะต่างกับบั้งไฟหางทั่วไปที่จะจุดตรงส่วนท้ายเพื่อให้บั้งไฟนั้นขึ้นสู่ท้องฟ้า แต่สำหรับบั้งไฟตะไลที่นี่จะจุดจากกลางลำตัว โดยจะเจาะรูเชื้อเพลิงให้ออกด้านข้างลำตัวของบั้งไฟ ทำให้บั้งไฟหมุนขึ้นท้องฟ้าอย่างรวดเร็ว

งานประเพณีบังไฟตะไลล้าน ถือเป็นความภาคภูมิใจของคนกุดหว้า ซึ่งเป็นภูมิปัญญาภูไทสืบทอดต่อให้ลูกหลานมานาน

ความตื่นเต้น สวยงาม จะเป็นเช่นไร วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 18-19 พฤษภาคม 2562 พบกันที่ ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายน์ จังหวัดกาฬสินธุ์

Facebook Comments