กิจกรรมการสร้างฝายมีชีวิตเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเทศกาลสงกรานต์

เมษายน 12, 2019 | คอมเม้น 0

พลตรี ดุษิต ปุระเสาร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 นำกำลังพล จิตอาสา904 พร้อมอาสาสมัคร บรรดาจิตอาสาจากหลายหน่วยงานกว่า 100 คน สร้างฝายลำน้ำห้วยลี่ บ้านห้วยลี่ หมู่ที่ 3 ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
.
โดยมี กำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนบ้านห้วยลี่ และชุดครูฝายมณฑลทหารบกที่ 38 ชุดครูฝายกองร้อยทหารพรานที่ 3302 ชุดครูฝายกองพันทหารม้าที่1 กรมทหารม้าที่2 ร่วมสร้างฝายมีชีวิต ลำห้วยลี่ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเทศกาลสงกรานต์นี้ 

และเก็บกักน้ำไว้ใช้ในภาคการเกษตรของชุมชน และเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบการเก็บกักน้ำต้นแบบ ให้ชุมชนต่างในพื้นที่ ได้มาเรียนรู้ เกี่ยวกับระบบเหมืองฝาย การจัดกิจกรรมสร้างฝาย ลำน้ำห้วยลี่ ฝายมีชีวิต มีขนาด ความกว้าง 8 เมตรยาว 5 เมตร และระดับความสูงของระดับน้ำสูง 1.50 เมตร

การสร้างฝายลำน้ำห้วยลี่ เป็นฝายลำดับที่ 4 ของอำเภอเมืองน่าน และเป็นฝายลำดับที่ 65 ของจังหวัดน่าน เป็นฝายลำดับที่ 980 ของประเทศไทย ซึ่งฝายดังกล่าว โดยใช้วัสดุ ที่เป็นไม้ไผ่ จำนวน 1,800 ลำ ซึ่งคนในชุมชน ได้สนับสนุน เป็นวัสดุที่หาได้จากชุมชน ส่วนกระสอบทราย จำนวน 10,000ใบ เชือกใยยักษ์ จำนวน 290 กิโลกรัม (โดยศูนย์ประสานงานประชาคมจังหวัดน่าน เป็นผู้สนับสนุน
.
ประโยชน์ที่จะได้รับ ของฝายมีชีวิต เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพให้กับแหล่งน้ำในการนำมาใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนในพื้นที่ให้มากขึ้น และร่วมกันพื้นฟูระบบนิเวศ แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำของชุมชนในการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลาก น้ำแล้งต้นไม้ยืนต้นตาย
.
เนื่องจากขาดน้ำใต้ดินที่มีแนวโน้มว่าจะรุนแรงขึ้น ตลอดจนส่งผลให้เศรษฐกิจและสังคมชุมชนในท้องถิ่นดีขึ้น เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำด้วยตนเอง โดยการนำเอาภูมิปัญญาชาวบ้านผสมผสานกับภูมิสังคมของพื้นที่มาประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์ ตามรอยของพ่อ เพื่อต่อยอด และสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ผืนป่า มีความชุ่มชื้นคืนความอุดมสมบูรณ์สืบไป

Facebook Comments