“บริจาคปฏิทินเก่าเพื่อผู้พิการทางสายตา”

มีนาคม 15, 2019 | คอมเม้น 0

นภัสสรณ์ ณรงค์อินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ และพนักงานของโรงแรมฯ ร่วมบริจาคปฏิทินเก่าที่ใช้แล้วจำนวนมาก  ให้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด ในมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำไปดำเนินงานด้านการผลิตสื่อสำหรับผู้พิการทางสายตาต่อไป

Facebook Comments