ผลการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรในพื้นที่จังหวัดน่านทั้ง 3 เขต

มีนาคม 25, 2019 | คอมเม้น 0

จังหวัดน่าน หลังจากปิดหีบเมื่อเวลา 17:00 หน่วยเลือกตั้งทุกหน่วยได้ทำการนับคะแนน ผลของการนับคะแนน ทั้ง 3 เขต มีดังนี้

ผลการเลือกตั้งเขต 1  อันดับ1 นางสิรินทร รามสูต พรรคเพื่อไทย อันดับที่ 2 นายอานนท์ ตันตระกูล พรรคพลังประชารัฐ และอันดับที่ 3 นายเสมียน ธรรมลังกา พรรคอนาคตใหม่
.
ผลการเลือกตั้งเขตที่ 2
อันดับ 1 นายชลน่าน ศรีแก้ว พรรคเพื่อไทย อันดับที่ 2 นายเสริฐ เจริญดี พรรคพลังประชารัฐ อันดับที่ 3 นายสุรวุฒิ อินนะใจพรรคอนาคตใหม่
.
และผลการเลือกตั้งเขต 3 อันดับ1 นายณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ พรรคเพื่อไทย  อันดับที่ 2 นายคุณดอน งามธุระ อันดับที่ 3 นายจักรกริศน์ ปันศิริ พรรคอนาคตใหม่

โดยผู้มาใช้สิทธิ์ที่จังหวัดน่านประมาณอยู่ที่ 76% ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 389, 552 คน ผู้มาใช้สิทธิ์ 271, 637 คน(69.73%)บัตรดี 252,566 คน (92.98%)บัตรเสีย 15,599 คน(5.74%)ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,472 คน(1.28%)