ชัชวาลย์ อำไพ จิตรกร ผู้วาดภาพด้วยปากรางวัลลายน้ำทอง

มีนาคม 28, 2019 | คอมเม้น 0

ความพิการทางกายเป็นแค่อุปสรรคภายนอกที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่กว่าใจอันมุ่งมั่นของเรา รายการทำด้วยใจ…เพื่อแผ่นดิน วันศุกร์นี้ อิ๋งอิ๋ง สิทธิรี ขอพาท่านไปรู้จักกับคุณชัชวาลย์ อำไพ ชายที่ไม่ท้อต่อชะตาชีวิตของตนเอง จากความพิการแต่กำเนิดทำให้ไม่มีมือแต่ด้วยใจรักในการวาดภาพ คุณชัชวาลย์ก็สามารถใช้ปากหยิบพู่กันแล้ววาดภาพได้อย่างสวยงามน่าอัศจรรย์จนได้เข้ารับรางวัล “ลายน้ำทอง” ในปี 2557
.
รางวัลเชิดชูเกียรติ ลายน้ำทองคือรางวัลที่มอบ ให้กับบุคคลต้นแบบจากสถานสงเคราะห์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ประสบความสำเร็จในชีวิต มีความประพฤติดี และอยู่ในศีลธรรมอันดี และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนในสังคม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความสำเร็จของชีวิต
.
ลายน้ำทอง คือชื่อเรียกเครื่องเคลือบดินเผาที่เขียนลายด้วยวิธีลงยา คล้ายกับเครื่องเบญจรงค์ แต่จะใช้สีที่ทำจากทองคำ ถือเป็นเอกลักษณ์ของไทยที่ได้รับความนิยมแพร่หลาย และคุณกฤษณา อโศกสิน ได้นำคำนี้มาใช้เป็นชื่อหนังสือที่ประพันธ์
.
โดยหม่อมเจ้าหญิงวุฒิเฉลิม วุฒิชัย พระธิดาในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า วุฒิไชยเฉลิมลาภ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร ซึ่งนวนิยายลายน้ำทองเป็นบทประพันธ์ที่สะท้อนความรักและผูกพันระหว่างพ่อกับลูก เปรียบเสมือนความรักความความผูกพันระหว่างผู้เคยอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ที่มีต่อกัน
.
ด้วยถ้อยคำที่ทรงคุณค่าและแฝงความหมายอันลึกซึ้ง ทั้งทางอารมณ์และจิตใจ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จึงนำคำดังกล่าวมาใช้เป็นชื่อรางวัลเชิดชูเกียรติ ลายน้ำทอง จนถึงปัจจุบัน นับเป็นจุดแห่งความภาคภูมิใจจากความวิริยะอุตสาหะในการฝึกฝนการใช้ปากวาดภาพต่างมือ
.
แต่สิ่งที่ได้กับรางวัล “ลายน้ำทอง” ก็เป็นแรงใจและเป็นเครื่องยืนยันว่าสิ่งที่ตนรักและพยายามฝึกฝนบัดนี้ได้สำเร็จผลอันล้ำค่าแล้ว รางวัลชีวิตอาจไม่ได้มาง่ายๆแต่เมื่อได้มันมาแล้วนั่นคือความภาคภูมิใจอย่างสูงสุด ทุกท่านสามารถไขว้คว้ามาได้ด้วยความอดทนและความเพียร แล้วความสำเร็จความภาคภูมิใจก็จะอยู่ในมือท่านอย่างแน่นอน
.
ติดตามชมรายการ ทำด้วยใจเพื่อแผ่นดิน ทางช่อง NBT ทุกวันศุกร์ เวลา 22.00-22.30 น.