นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม จ.นครพนม จัดค่ายลูกเสือจิ๋ว 2562

มีนาคม 15, 2019 | คอมเม้น 0

นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม จัดกิจกรรมวิชาการ ค่ายลูกเสือจิ๋ว ตามปรัชญาและมาตรฐานการศึกษาของเทศบาลตำบลศรีสงคราม

โดยมีฐานการเรียนรู้ต่างๆเพื่อเติมเต็มประสบการณ์แก่เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งนางสาว ธาริณี เครือวาคำ ผอ.กองการศึกษาฯและคณะครู เจ้าหน้าที่เทศบาล ต.ศรีสงคราม ตลอดจนผู้ปกครอง ให้ความร่วมมือและสนับสนุนอย่างดีและเด็กเล็กเบิกบานและมีความสุขมาก

Facebook Comments