กิจกรรม “ศรีน่านมินิมาราธอน”ครั้งที่ 1

มกราคม 28, 2019 | คอมเม้น 0

เวลา 06.00 น.  นายสัมฤทธิ์สวามิภักดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิด กิจกรรม “ศรีน่านมินิมาราธอน”ครั้งที่ 1 ที่บริเวณ ข่วงเมืองน่าน  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
.
ตามที่โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้รับงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารหอประชุม101ล/27(พิเศษ)  จำนวน 1 หลัง จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการรับประทานอาหารและจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนซึ่งงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอกับการก่อสร้าง โรงเรียนสตรีศรีน่าน

ได้จัดกิจกรรม “ศรีน่านมินิมาราธอน”ครั้งที่ 1 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1 เพื่อจัดหางบประมาณสมทบการก่อสร้างโรงอาหารหอประชุม101ล/27(พิเศษ) 2 เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทั่วไปในการออกกำลังกาย ในกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมและสมัครจำนวน 4,739 คน จัดประเภทวิ่งในระยะทาง 3.5 กิโลเมตร 6 กิโลเมตร 10 กิโลเมตร และ VIP วิ่งได้ทุกระยะ
.

ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีศรีน่านสมาคมผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสตรีศรีน่านมูลนิธิสตรีศรีน่านสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีศรีน่าน และได้รับอนุเคราะห์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนทุกภาคส่วนในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง
.
ในการแข่งขันครั้งนี้ มีนักวิ่งจากชมรมนักวิ่งต่างจังหวัดมาร่วมแข่งขัน ได้แก่ กทม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ พะเยา ลำพูน เชียงราย เพชรบูรณ์ เชียงใหม่ แพร่ สุโขทัย และทหาร นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปในจังหวัดน่าน เข้าร่วมการแข่งขัน ประมาณ 6000กว่า คน

Facebook Comments