“การรถไฟแห่งประเทศไทย!!พ่วงตู้โดยสารเพิ่มในขบวนรถไฟสายอีสาน รองรับพิธีพระราชทานเพลิงศพ “หลวงพ่อคูณ”!!

มกราคม 23, 2019 | คอมเม้น 0

“การรถไฟแห่งประเทศไทย!!พ่วงตู้โดยสารเพิ่มในขบวนรถไฟสายอีสาน รองรับพิธีพระราชทานเพลิงศพ “หลวงพ่อคูณ” พร้อมเพิ่มตู้โดยสารทุกเส้นทาง 244 ขบวนทั่วประเทศในเทศกาลตรุษจีน!!
.
การรถไฟแห่งประเทศไทยพ่วงตู้โดยสารเพิ่มเต็มกำลังในขบวนรถไฟสายอีสาน 14 ขบวนต่อวัน รองรับการเดินทางศิษยานุศิษย์ พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม และพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเทพวิทยาคม หรือ “หลวงพ่อคูณ” ที่จังหวัดขอนแก่น วันที่ 23 – 29 มกราคม นี้

และยังได้เพิ่มเติมตู้โดยสารเต็มกำลังลากจูงในทุกเส้นทาง 244 ขบวนทั่วประเทศ วันที่ 30 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2562 รองรับการเดินทาง และท่องเที่ยวในเทศกาลตรุษจีน
.
นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการแทนผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้จัดเตรียมแผนอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของศิษยานุศิษย์ พุทธศาสนิกชน และประชาชนผู้มีจิตเลื่อมใสศรัทธาที่จะเดินทางเข้าร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม
.
และพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเทพวิทยาคม หรือ “หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ” อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ที่จังหวัดขอนแก่นอย่างเต็มที่
.
โดยได้มีการจัดพ่วงเพิ่มตู้โดยสารเต็มกำลังลากจูงในขบวนรถโดยสารสายตะวันออกเฉียงเหนือทุกขบวน ทั้งขบวนรถด่วน ขบวนรถเร็ว และขบวนรถไฟท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 23 – 29 มกราคม 2562 รวม 14 ขบวนต่อวัน สามารถรองรับผู้โดยสารเพิ่มได้นับพันคน แบ่งเป็นเที่ยวไป และกลับอย่างละ 7 ขบวนต่อวัน  ประกอบด้วย
.
เที่ยวไป
.
ขบวนรถด่วนดีเซลรางที่ 75  กรุงเทพ-หนองคาย ออกต้นทาง 08.20 น. ถึงขอนแก่น 15.35 น. ถึงปลายทาง 17.45 น.
.
ขบวนรถด่วนดีเซลรางที่ 77  กรุงเทพ-หนองคาย ออกต้นทาง 18.35 น. ถึงขอนแก่น 02.00 น. ถึงปลายทาง 04.16 น.
.
ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 25       กรุงเทพ-หนองคาย ออกต้นทาง 20.00 น. ถึงขอนแก่น 04.17 น. ถึงปลายทาง 06.45 น.
.
ขบวนรถเร็วที่ 133               กรุงเทพ–หนองคาย ออกต้นทาง 20.45 น. ถึงขอนแก่น 05.35 น. ถึงปลายทาง 08.35 น.
.
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 415  นครราชสีมา-หนองคาย ออกต้นทาง 06.20 น. ถึงขอนแก่น 09.35 น. ถึงปลายทาง 12.20 น.
.
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 431  ชุมทางแก่งคอย-ขอนแก่น ออกต้นทาง 05.00 น. ถึงขอนแก่น ปลายทาง 11.55 น. 

ขบวนรถท้องถิ่นที่ 417  นครราชสีมา-อุดรธานี ออกต้นทาง16.00 น. ถึงขอนแก่น 19.17 น. ถึงปลายทาง 21.40 น.
.
เที่ยวกลับ
.
ขบวนรถด่วนดีเซลรางที่ 76  หนองคาย-กรุงเทพ ออกต้นทาง 07.00 น. ถึงขอนแก่น 09.12 น. ถึงปลายทาง 17.10 น.
.
ขบวนรถด่วนดีเซลรางที่ 78 หนองคาย-กรุงเทพ ออกต้นทาง 18.15 น. ถึงขอนแก่น 20.19 น. ถึงปลายทาง 04.35 น.
.
ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 26      หนองคาย-กรุงเทพ ออกต้นทาง 19.10 น. ถึงขอนแก่น 21.38 น. ถึงปลายทาง 06.00 น.
.
ขบวนรถเร็วที่ 134               หนองคาย-กรุงเทพ ออกต้นทาง 18.30 น. ถึงขอนแก่น 21.06 น. ถึงปลายทาง 05.45 น.
.
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 418         หนองคาย-นครราชสีมา ออกต้นทาง 12.55 น. ถึงขอนแก่น 15.36 น. ถึงปลายทาง 19.00 น.
.
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 432        ขอนแก่น-ชุมทางแก่งคอย ออกต้นทาง 13.55 น. ถึงขอนแก่นปลายทาง 20.30 น.
.
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 416        อุดรธานี-นครราชสีมา ออกต้นทาง 05.55 น. ถึงขอนแก่น 07.57 น. ถึงปลายทาง 11.25 น.
.
นายวรวุฒิกล่าวว่า  นอกจากนี้เพื่อเป็นการรองรับการเดินทางของประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติในช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2562 ซึ่งปีนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ประเมินจะมีผู้เดินทางมาท่องเที่ยวเมืองไทยมากกว่า 1 ล้านคน การรถไฟแห่งประเทศไทย
.
จึงได้มีการจัดพ่วงตู้โดยสารเพิ่มเต็มกำลังลากจูง ในขบวนรถโดยสารทุกประเภท ได้แก่ ขบวนรถด่วนพิเศษ รถด่วน รถเร็ว รถธรรมดา รถชานเมือง รวมถึง รถท้องถิ่น ในทุกเส้นทาง 244 ขบวนต่อวัน ตลอดสัปดาห์แห่งเทศกาลตรุษจีน วันที่ 30 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2562
.
ทั้งนี้ผู้ที่สนใจเดินทางโดยรถไฟ เพื่อเข้าร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม และพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเทพวิทยาคม หรือ “หลวงพ่อคูณ” ที่จัดขอนแก่น รวมถึงเดินทางท่องเที่ยวโดยรถไฟในช่วงเทศกาลตรุษจีน
.
สามารถตรวจสอบหรือสอบถามรายละเอียดจองตั๋วโดยสารก่อนเดินทาง ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ Call Center 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง!!

🚂🚃🚃🚃🚃🚃🚃

การรถไฟแห่งประเทศไทย พ่วงตู้โดยสารเพิ่มในขบวนรถไฟสายอีสาน รองรับพิธีพระราชทานเพลิงศพ "หลวงพ่อคูณ”…

โพสต์โดย ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย เมื่อ วันอังคารที่ 22 มกราคม 2019

#ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย!!