“สตม. รวมพลังจิตอาสา กว่า 400 คนพัฒนาวัดหงส์รัตนาราม ใน”กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดีด้วยหัวใจ”!!

ธันวาคม 24, 2018 | คอมเม้น 0

วันที่ 24 ธันวาคม  2561 เวลา 09.00 น. พลตำรวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  เป็นประธานเปิด “กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยนำข้าราชการตำรวจจิตอาสาในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
.
พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสิ้น 400 คน มาร่วมทำกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เล็งเห็นว่าวัดเป็นสถานที่สำคัญอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวพุทธทั้งหลาย เป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ที่มารวมสร้างบุญสร้างกุศล สร้างวัฒนธรรมอันดีงามทางศาสนา


จึงได้นำผู้ร่วมกิจกรรม  มาร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาด บริเวณภายในวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร โรงเรียนและชุมชนโดยรอบ เพื่อให้สะอาดเรียบร้อย อันเป็นการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
.
ตลอดจนแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีของข้าราชการตำรวจในสังกัด และเป็นการดำเนินการตามแนวทางพระราชดำริ “เราทำดี ด้วยหัวใจ”
.
ทีมงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ 5 : พ.ต.ต.หญิงพัชรี ศรีเผือก สว.ฝอ. 5 บก.อก.สตม.:สายด่วน 1178 !!
.
: เดลิมิเร่อร์ออนไลน์ รายงาน!!