เริ่มแล้ว !!! งานสังคมสุขใจครั้งที่ 5 ชวนคนไทยเท่นอกกรอบ

ธันวาคม 7, 2018 | คอมเม้น 0

ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์สู่ชีวิตสมดุล ห้ามพลาดหนึ่งปีมีครั้งเดียว 7-9 ธ.ค. ที่สวสามพราน
.
งานสังคมสุขใจครั้งที่ 5  ภายใต้คอนเซปต์ “เท่นอกกรอบ…ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์สู่ชีวิตที่สมดุล” จัดโดย สามพรานโมเดล และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว  ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ที่สวนสามพราน จ. นครปฐม
.
โดยมีผู้สนใจมาร่วมงานอย่างล้นหลาม เพื่อซื้อพืชผักและสินค้าอินทรีย์ตรงจากเกษตรกรในเครือข่ายสามพรานโมเดล และเครือข่ายจากทั่วประเทศเกือบ 300 ราย  รวมถึงช้อปความรู้และแรงบันดาลใจ กระบวนการทำฟาร์มเกษตรอินทรีย์ทั้งเรื่องการปลูก การตลาดและมาตรฐานอินทรีย์

การจัดการเรื่องท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ และการสร้างผู้นำร่วมเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ระบบอาหาร รวมถึงการขับเคลื่อนสามพรานโมเดล โดยไฮไลท์ ที่ได้รับความสนใจอย่างสูงในปีนี้
.
คือ การเปิดตัวสามพรานโมเดล อะคาเดมี่  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ระบบอาหารอินทรีย์  และการเปิดรับสมัคร นักขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์สู่ชีวิตที่สมดุล  รวมถึงการร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม Go Green ในงานนี้ด้วย
.
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี 
ประธานในพิธีเปิดงานสังคมสุขใจ กล่าวว่า ดีใจที่เห็นทุกภาคส่วนมาร่วมขับเคลื่อนงานด้านเกษตรอินทรีย์

โดยกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง เพื่อมุ่งไปสู่การสร้างระบบอาหารสมดุลและยั่งยืนร่วมกัน ซึ่งในส่วนของทางรัฐบาล มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนภาคการเกษตรมาตลอด  เพราะภาคเกษตรเป็นกำลังและรายได้หลักที่จะสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับประเทศ
.
ซึ่งสิ่งที่ทางสามพรานโมเดลได้ขับเคลื่อน และมีการเชื่อมโยงความร่วมมือแบบบูรณาการให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างแท้จริงนั้น นับว่าสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ ที่มุ่งสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืน สามารถขยายผลไปได้อย่างเป็นวงกว้างในภูมิสังคมอื่น ๆ
.
“การขับเคลื่อนสามพรานโมเดล เป็นความภาคภูมิใจของทั้งจังหวัดนครปฐมและประเทศไทย ที่มีการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้จนเกิดเป็นต้นแบบที่เป็นรูปธรรม สร้างสรรค์ ผลิตองค์ความรู้ต่างๆ

รวมถึงการมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน สามารถพัฒนาต่อยอด ขยายผลไปสู่ความยั่งยืนและสมดุลในด้านของการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมอันดีงาม ในภูมิสังคมอื่น ๆ”
.
ส่วน ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนัก ๕ สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม  (สสส.) กล่าวว่า  ทางสำนัก ฯ จึงมุ่งส่งเสริมอาหารปลอดภัยให้เกิดขึ้นทั่วประเทศ เพื่อให้คนไทยได้เข้าใจ และเข้าถึงอาหารที่มีความปลอดภัยได้เท่าเทียมกันมากขึ้น
.
จึงได้สนับสนุนการขับเคลื่อนสามพรานโมเดลมาอย่างต่อเนื่อง และดีใจที่มีการจัดงานสังคมสุขใจขึ้น อันจะทำให้ทุกภาคส่วน ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสุขภาพกัน และทำให้ผู้บริโภคตื่นตัวและสามารถเข้าถึงแหล่งอาหารที่มีความปลอดภัยมากขึ้น
.
ขณะที่ นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า งานสังคมสุขใจครั้งที่ 5 ซึ่งรวมภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์จากทุกภาคส่วน  เป็นโอกาสสำคัญที่ พี่น้องประชาชนทั้งในจังหวัดนครปฐมและใกล้เคียงจะเข้ามาเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อร่วมกันก้าวไปสู่การสร้างระบบอาหารที่สมดุลร่วมกัน
.
รวมถึงกระตุ้นการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นภายในจังหวัด ในฐานะจังหวัดนำร่องด้านเกษตรและอาหารปลอดภัย จังหวัดนครปฐมดีใจที่ได้ทำงานร่วมกับทางสามพรานโมเดลมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้จังหวัดนครปฐมก้าวไปสู่การเป็นจังหวัดอาหารปลอดภัยต้นแบบ และจังหวัดนำร่องเกษตรอินทรีย์ ในที่สุด
.
ประชาชนผู้สนใจ สามารถมาร่วมงานสังคมสุขใจ
 “เท่นอกกรอบ…ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์สู่ชีวิต  ที่ สมดุล” ตั้งแต่ศุกร์ที่ 7 ถึง อาทิตย์ที่ 9 ธันวาคมนี้ ตั้งแต่ เวลา 09.00-17.00 น. ที่ สวนสามพราน จ.นครปฐม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ โทร 034 322 588-93 หรือติดตามที่ Facebook/สามพรานโมเดล

 

Facebook Comments