“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น!!ประชุมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด

ธันวาคม 1, 2018 | คอมเม้น 0

“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น!!ประชุมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด และประสานงานด้านการปราบปรามยาเสพติด จ.ขอนแก่น!!
.
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น.ที่ผ่านมา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่นโดยมี พ.อ.คณธัช ชนะกาญจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก.(ท.) เป็นประธานในการประชุมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดและประสานงานด้านการปราบปรามยาเสพติด จ.ขอนแก่น ตามนโยบายรัฐบาล

โดยมี นายอลงกต วรกี ปลัด จว.ข.ก.,ผู้แทน ตชด.ภาค 2, กกล.รส.จว.ข.ก., ตำรวจภูธร จว.ข.ก., ปปส.ภาค 4 , ศึกษาธิการ จว.ข.ก., สาธารณสุข จว.ข.ก, เรือนจำกลางขอนแก่น, อุตสาหกรรม จว.ข.ก., ป้องกัน จว.ข.ก. และ ศอ.ปส.จว.ข.ก. เข้าร่วมประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้ชี้แจงถึงนโยบายของหน่วยเหนือ
.
โดยเฉพาะแผนการปฏิบัติเร่งด่วน 3 เดือน พร้อมพิจารณา/หารือกำหนดแผนการบูรณาการขับเคลื่อนฯ โดยได้กำหนดการประชุมบูรณาการแผนการขับเคลื่อนฯ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จังหวัด ข.ก. ชั้น 5 ศาลากลาง จ.ขอนแก่น ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย!!

#ทีมข่าวนสพ.เดลิมิเร่อร์@ออนไลน์ รายงาน!!