อิ๋งอิ๋งร่วมเชิดชูเกียรติท่านทูตพิรุณ ลายสมิต วันศุกร์นี้ในรายการ ทำด้วยใจ…เพื่อแผ่นดิน

พฤศจิกายน 7, 2018 | คอมเม้น 0

ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายนนี้  ช่วงเชิดชูเกียรติ อิ๋งอิ๋งจะพาไปพบกับท่านทูตพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียแปซิฟิก (APCD) ที่มีความเชื่อมั่นว่า “คนพิการ”
.
หากได้รับความเข้าใจและให้โอกาส ก็สามารถแปรเปลี่ยนจากภาระเป็นพลังได้  ด้วยการสร้างงาน-สร้างอาชีพให้กับผู้พิการทั่วประเทศผ่าน “ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน” เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการทุกคนอย่างยั่งยืน
.
ปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้พยายามขับเคลื่อนให้สังคมไทยได้ให้โอกาสกับผู้พิการที่เรียกว่า impairment เพื่อให้ผู้พิการได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและได้รับโอกาสในการทำงานที่เรียกว่า empowerment และการขับเคลื่อนให้เกิด barrier free คือการไม่มีอุปสรรคต่างๆ ในการเดินทางและใช้ชีวิตในสังคมของผู้พิการซึ่งสังคมไทยยังไม่สามารถทำได้
.
จึงทำให้คนพิการลำบากยากเข็ญในการอยู่ร่วมกับคนอื่น ๆในสังคม ซึ่งทั้งempowerment และ barrier free ถ้าเราสามารถได้สำเร็จ จะทำให้คนพิการสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่น ๆ ในสังคมนี้ได้อย่างปกติสุข หรือที่เรียกว่า inclusive society หรือที่มักพูดกันว่า no one left behind นั่นเอง
.
ด้วยความเชื่อมั่นของท่านทูตพิรุณ ที่เชื่อว่าคนเหล่านี้มีศักยภาพ หากมีโอกาสเรียนและฝึกฝนอย่างทั่วถึง และมีโอกาสแสดงออกอย่างแท้จริง ซึ่งวันนี้ ก้าวต่อไปของ ร้าน 60 พลัส เบเกอรี่  ได้ขยับขยายไปเปิดบู๊ธขายในองค์การสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก
.
พร้อมทั้ง ศพอ.เตรียมเพิ่มโครงการฝึกสอนในอาชีพอื่น ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสคนพิการสู่การมีอาชีพอย่างยั่งยืน ท่านคือส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือคนพิการ ให้ก้าวผ่านความยากจน

ติดตามชมเรื่องราวที่น่าสนใจนี้ได้ในรายการ ทำด้วยใจ…เพื่อแผ่นดิน วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายนนี้ เวลา 22.00 น. ทางช่อง NBT

Facebook Comments