“ศปอส.!!แถลงผลการจับกุม บริษัท นอมินี ให้กับบุคคลต่างด้าว!!

พฤศจิกายน 5, 2018 | คอมเม้น 0

ตามนโยบายของรัฐบาล มอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการปราบปรามกลุ่มองค์กรอาชญากรรมที่กระทำความผิดและส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน
.
ซึ่งเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การปราบปรามอาชญากรรมดังกล่าวเกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้จัดตั้งศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) อำนวยการโดย พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร.
.
พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รรท.ผบช.สตม. , พ.ต.อ.อาชยน ไกรทอง รรท.ผบก.ตม.3 ,พ.ต.อ.นิธิธร จินตกานนท์ รรท.ผบก.จร., พ.ต.อ.พนัญชัย ชื่นใจธรรม รรท.ผบก.สส.สตม.

ด้วยทางศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับการร้องเรียนให้ทำการตรวจสอบในกรณีที่มีบุคคลต่างด้าวเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยซึ่งได้การก่อตั้งบริษัทจำกัดเป็นจำนวนมาก โดยมีการนำคนไทยเป็นเข้ามาเป็นหุ้นส่วนเพื่อให้สามารถทำการจัดตั้งบริษัทจำกัดได้
.
โดยไม่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับ แต่แท้จริงแล้วนั้นคนไทยที่เป็นหุ้นส่วนดังกล่าวกลับมิได้มีส่วนรู้เห็นในการร่วมลงทุน ดูแลบริหาร หรือได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินธุรกิจดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งต่อมาหลังจากที่ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมฯได้ทราบเรื่องในกรณีดังกล่าวแล้วนั้น
.
พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รรท.ผบช.สตม. เกรงว่าการกระทำในลักษณะดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อประชาชนคนไทยและเศรษฐกิจในประเทศ อีกทั้งเพื่อเป็นการตรวจสอบบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาพักอาศัยอยู่ในประเทศไทย
.
จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดปฏิบัติการที่ 14 และ 19 นำโดย พ.ต.อ.กัมพล รัตนประทีป ผกก.สน.ห้วยขวาง เข้าทำการตรวจสอบในกรณีดังกล่าว
.
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ได้เข้าทำการตรวจสอบ บริษัท รอยัล สลีพ อินเตอร์นั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่ 134/3 ถ.ปราชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งดำเนินธุรกิจจำหน่ายเครื่องนอนยางพารา


โดยจากการสืบสวนสอบสวนพบว่าได้มีการติดต่อว่าจ้างคนไทยให้มาร่วมจดทะเบียนและถือหุ้นแทนในการจัดตั้งบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับ แต่แท้จริงแล้วนั้นกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทย ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวของหรือรู้เห็นในการบริหารจัดการ และไม่ได้รับผลประโยชน์หรือกำไรที่มาจากการประกอบธุรกิจดังกล่าว
.
ทั้งเงินทุนในการเปิดกิจการก็เป็นของกรรมการบริษัทที่เป็นคนจีนทั้งสิ้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวนั้นเป็นการกระทำในลักษณะ “นอมินี” โดยถือหุ้นแทนให้กับบุคคลต่างด้าว อันเป็นความผิดตาม มาตรา 36 พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 อัตราโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 1 แสนบาท – 1 ล้านบาท
.
หรือทั้งจำทั้งปรับ จึงได้ทำการขออนุมัติหมายจับศาลอาญาผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จำนวน 8 ราย
.
ต่อมาเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2561 เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ห้วยขวาง ทำการจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับที่เกี่ยวข้องดังนี้
.
1. นายหม่า โป สัญชาติจีน ผู้ต้อหาตามหมายจับศาลอาญา ในข้อหา “เป็นคนต่างด้าวยินยอมให้ผู้มีสัญชาติไทยให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน หรือร่วมกันประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว โดยคนต่างด้าวนั้นมิได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจดังกล่าวหรือร่วมประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
.
โดยแสดงออกว่าเป็นธุรกิจของตนแต่ผู้เดียว หรือถือหุ้นแทนคนต่างด้าวในบริษัทจำกัด เพื่อให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ.การประกบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542”
.
2. นางภารินี แซ่แต้ สัญชาติไทย ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา

3. นายทวีศักดิ์ หมัดเนาะ สัญชาติไทย ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา
4. น.ส.ภคมน หมัดเนาะ สัญชาติไทย ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา
5. น.ส.สาวิตรี แสงสาตรา สัญชาติไทย ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา
6. น.ส.เซียว เฉิน สัญชาติไทย ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา
.
ในข้อหา “เป็นผู้มีสัญชาติไทยให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน หรือร่วมกันประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว โดยคนต่างด้าวนั้นมิได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจดังกล่าวหรือร่วมประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
.
โดยแสดงออกว่าเป็นธุรกิจของตนแต่ผู้เดียว หรือถือหุ้นแทนคนต่างด้าวในบริษัทจำกัด เพื่อให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ.การประกบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542”
.
จากนั้นจึงได้นำตัวผู้ต้องหาทั้ง 6 รายดังกล่าวส่งพนักงานสอบสวน สน.ห้วยขวาง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้จะได้ทำการเร่งรัดติดตามตัวผู้ต้องหาที่เหลืออีก 2 รายมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด!!
.
#ทีมงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ 5 : พ.ต.ต.หญิงพัชรี ศรีเผือก สว.ฝอ. 5 บก.อก.สตม.:สายด่วน 1178 !!

:ทีมข่าวเดลิมิเร่อร์ออนไลน์ รายงาน!!

 

Facebook Comments