หน่วยบัญชาการรักษา ดินแดนทอดกฐินสามัคคี ที่วัดหนองผุก ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน

พฤศจิกายน 19, 2018 | คอมเม้น 0

พลโทปราการ ปทะวานิช และพลโท วิโรจน์วิจิตรโท เป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคี ที่วัด หนองผุกตำบลเปือ อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่าน
.
โดยมีพลตรี ดุษิต  ปุระเสาร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 และกำลังพลทหารในพื้นที่จังหวัดน่าน มาร่วม อนุโมทนาบุญและร่วมบริจาค เงิน ในการทอดกฐินครั้งนี้

.
โดยมีพระเทพวิสุทธิโมลี รักษาการเจ้าคณะภาค 10 และเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส วัดสามปลื้ม กรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อม เปิดป้าย ศาลาเอนกประสงค์พระเทพวิสุทธิโมลี พร้อมกับมอบเงินร่วมสร้างศาลาครั้งนี้
.
โดยยอดเงินบริจาค ในการทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างศาลาการเปรียญวัดหนองผุก ยอดในการทอดกฐินในวันนี้ได้เงินจำนวน  1103215.75 สตางค์บาท( หนึ่งล้านหนึ่งแสน สามพันสองร้อยสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)
.
เนื่องจากวัดหนองผุก ตำบลเปืออำเภอเชียงกลางจังหวัดน่าน  ผู้มีจิตศรัทธาได้ริเริ่มการก่อสร้างศาลาการเปรียญ โดยวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 25 กันยายนพ. ศ. 2559

โดยพลโทวิโรจน์วิจิตรโทการดำเนินก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2561 คงเหลืองานสาธารณูปโภคและติดตั้งประตูสามบานหน้าต่าง 12 บานในการนี้
.
จึงได้เชิญพุทธศานิกชนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2561 โดยร่วมอนุโมทนาบุญและบริจาคเงินสร้างประตูบานละ 5,000 บาทและหน้าต่างบานละ 30,000 บาท

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนทอดกฐินสามัคคี

พลโทปราการ ปทะวานิช และพลโท วิโรจน์วิจิตรโท เป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคี ที่วัด หนองผุกตำบลเปือ อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่าน โดยมีพลตรี ดุษิต ปุระเสาร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 และกำลังพลทหารในพื้นที่จังหวัดน่าน.มาร่วม อนุโมทนาบุญและร่วมบริจาค เงิน ในการทอดกฐินครั้งนี้ โดยมีพระเทพวิสุทธิโมลี รักษาการเจ้าคณะภาค 10 และเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส วัดสามปลื้ม กรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อม เปิดป้าย ศาลาเอนกประสงค์พระเทพวิสุทธิโมลี.พร้อมกับมอบเงินร่วมสร้างศาลาครั้งนี้ โดยยอดเงินบริจาค ในการทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างศาลาการเปรียญวัดหนองผุก ยอดในการทอดกฐินในวันนี้ได้เงินจำนวน 1103215.75 สตางค์บาท( หนึ่งล้านหนึ่งแสน สามพันสองร้อยสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์).เนื่องจากวัดหนองผุก ตำบลเปืออำเภอเชียงกลางจังหวัดน่าน ผู้มีจิตศรัทธาได้ริเริ่มการก่อสร้างศาลาการเปรียญ โดยวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 25 กันยายนพ. ศ. 2559 โดยพลโทวิโรจน์วิจิตรโทการดำเนินก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2561.คงเหลืองานสาธารณูปโภคและติดตั้งประตูสามบานหน้าต่าง 12 บานในการนี้จึงได้เชิญพุทธศานิกชนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2561 โดยร่วมอนุโมทนาบุญและบริจาคเงินสร้างประตูบานละ 5,000 บาทและหน้าต่างบานละ 30,000 บาท

โพสต์โดย เดลิมิเร่อร์ เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2018