“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ”มูลนิธิพระราหู..ใจถึงใจ”ลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยา สองตายาย อยู่เพียงลำพัง”ไร้ที่พึ่งจากลูกหลาน!!

ตุลาคม 26, 2018 | คอมเม้น 0

เมื่อวันที่ (๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑) เวลา๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.โดย พ.อ.กรกานต์  นาเวชวนิชกุล  รอง.ผอ.รมน.จังหวัด ปข. มอบหมายให้ ร.อ.ธัชพงษ์  ภู่เต็ง เจ้าหน้าที่ ฝ่ายข่าวส่วนประสานงาน กกล.รส.จังหวัด ปข.พร้อมด้วย จ.ส.อ.ไชยา  อยู่ชมบุญ
.
เจ้าหน้าที่ส่วนประสานงาน กกล.รส.จังหวัด ปข.พื้นที่ อ.สามร้อยยอด ร่วมกับ มว.รส.ที่ ๒ พี้นที่ อ.สามร้อยยอดโดย ร.ต.สันติ  หอมตลบ นายฉัตรชัย ชาโรจน์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕(บ้านหัวตาลแถว) ตำบลสามร้อยยอด  อำเภอสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
.
ได้เข้าเยี่ยมผู้สูงอายุ และ มอบสิ่งของช่วยเหลือเยียวยาให้กับ นาย อ่วม  พันธ์ดี อายุ ๘๒ ปี(อยู่บ้านเพียงลำพังสองตายาย)โดยไร้ที่พึ่งขาดการดูแลจากลูกหลานซึ่งป่วยด้วยโรคชรา เดินไม่ได้ ณ บ้านเลขที่ ๗๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลสามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
.
พร้อมทั้ง ได้ร่วมกันมอบ ถุงยังชีพซึ่ง กอ.รมน.จังหวัด ปข.ได้รับการ บริจาก จาก ดร.หิมาลัย  ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษา ชมรม FC สัญญาใจ..คนไทยไม่ทิ้งกัน และ ประธานที่ปรึกษา”มูลนิธิ พระราหู ใจถึงใจ” มอบเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ สองตายายเพื่อประทังชีพต่อไป!!

More from my site