โครงการ“สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 34 ที่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ตุลาคม 11, 2018 | คอมเม้น 0

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ“สานใจไทย สู่ใจใต้ ” เยี่ยมครอบครัวอุปถัมภ์ของคณะกรรมการดำเนินโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 34 ที่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 10 ต.ค.61 เมื่อเวลา 14.00 น. ที่ มัสยิดลำสนุ่น อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์  ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เยี่ยมครอบครัวอุปถัมภ์ของคณะกรรมการดำเนินโครงการ“สานใจไทย สู่ใจใต้”  รุ่นที่ 34

พร้อมด้วย นายอารีย์ วงศ์อารยะ  รองประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ  นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ให้การต้อนรับ

จังหวัดปทุมธานี ได้เข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” อย่างต่อเนื่องลอดมา โดยรุ่นที่ 34 นี้ มีเยาวชนมาพักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 8 – 23 ตุลาคม 2561 โดยพักอาศัยในพื้นที่ อำเภอคลองหลวง จำนวน 10 ครอบครัว  และอำเภอธัญบุรี 3 ครอบครัว รวมทั้งสิ้น จำนวน 26 คน

การนำเยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มาพักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ ตามโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและทัศนศึกษาตามสถานที่สำคัญต่างๆ ได้เรียนรู้สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวมุสลิมและครอบครัวพุทธในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

เกิดการเชื่อมโยงความสัมพันธ์เป็นครอบครัวของบุคคลในภาคกลางและภาคใต้ นับว่าก่อให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชนเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาความสัมพันธ์และนำความรู้ประสบการณ์ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเป็นการพัฒนาเยาวชนให้เกิดการสร้างสรรค์พัฒนาชาติบ้านเมืองให้เกิดความสงบสุขต่อไปในอนาคต !

สุรสิทธิ์ แห่ล้อม ปทุมธานี

โครงการ“สานใจไทย สู่ใจใต้ ”

โพสต์โดย เดลิมิเร่อร์ เมื่อ วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2018

Facebook Comments