ททท. เชิญเที่ยว “ เมืองรอง ต้องลอง ต้องรัก ต้องใส่ใจ ” กับการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำในเมืองรอง

ตุลาคม 26, 2018 | คอมเม้น 0

ททท.จัดกิจกรรมเชิญชวนท่องเที่ยว “ เมืองรอง ต้องลอง ต้องรัก ต้องใส่ใจ ” ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ ในจังหวัดเมืองรอง เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้เกิดการท่องเที่ยวแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  โดยใช้วิธีสร้างกระแส ผ่าน 5 Influencer
.
นางสาวฐาปนีย์  เกียรติไพบูลย์   ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า กิจกรรม เมืองรอง ต้องลอง ต้องรัก ต้องใส่ใจ  ให้ความสำคัญกับเส้นทางการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ (Low Carbon) ในจังหวัดเมืองรอง เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้เกิดการท่องเที่ยวแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่ 55 เมืองรองของประเทศไทย เพื่อกระจายโอกาสในเชิงรายได้จากการท่องเที่ยว ไปสู่เศรษฐกิจฐานราก ปรับสัดส่วนนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและคนต่างชาติในพื้นที่เมืองหลักต่อเมืองรอง พร้อมสร้างจิตสำนึกท่องเที่ยวอย่างใส่ใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติ และขนบธรรมเนียมและประเพณีความเป็นไทย เพื่อความยั่งยืนของชุมชน


กิจกรรมนี้ให้ความสำคัญกลุ่มนักท่องเที่ยว Generation Y หรือ กลุ่มคนที่โตมากับเครื่องคอมพิวเตอร์ ในยุคที่มีอินเตอร์เน็ตแพร่หลายแล้ว คือบรรดาคนที่เกิดระหว่าง พ.ศ.2523 – 2543 ที่มีความสนใจในเรื่องการท่องเที่ยว มักหาเวลาว่างจากการทำงาน ออกเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ หรือเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ สนใจข่าวสารเรื่องราวของสังคม สิ่งใหม่ๆ ใช้เวลากับสื่อออนไลน์ และเห็นความสำคัญของเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
.
เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระแสการเที่ยวเมืองรองแบบคาร์บอนต่ำ ผ่าน Influencer หรือผู้ที่มีอิทธิพลในการสร้างแรงบันดาลใจในกลุ่มเป้าหมาย 5 คน แยกตามภูมิภาค ดังนี้ คือ “อุ๋ย บุดด้าเบส” เป็นตัวแทนของนักท่องเที่ยวภาคกลาง Low Carbon More Legacy ที่ชูจุดเด่นด้านมรดกแห่งสยาม สัมผัสกับศิลปกรรม การหลอมรวมวัฒนธรรมนานาชาติ และวิถีชาวนา ที่สืบทอดกันมา “นุ่น ศิรพันธ์” เป็นตัวแทน ภาคเหนือ Low Carbon More Authentic ที่ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวตามวิถีวัฒนธรรมท่ามกลาง ภูมิภาคประเทศที่สวยงาม สำหรับภาคใต้ Low Carbon More Inspired
.
ได้ “ตูมตาม ยุทธนา” มาเป็นตัวแทนมาบอกเล่าถึงการท่องเที่ยว ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมสัมผัสไปกับนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ที่มีรากฐานมาจากนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เน้นด้านอาหาร และเรื่องราววิถีคนอีสาน    Low Carbon More Gastronomy ความชาญฉลาดของคนที่มีต้นทุน โดย “อัครัฐ นิมิตชัย” และสุดท้าย ภาคตะวันออก Low Carbon More Fun “เป้ อารักษ์” มาเล่าเรื่องราวที่เปลี่ยนกิจกรรมธรรมดาให้เป็นเรื่องสนุก ที่จะเติมสีสันให้ชีวิต


ทั้งนี้ ททท. ได้ดำเนินจัดกิจกรรมออนไลน์ให้บุคคลทั่วไปร่วมสนุกอัพโหลดภาพสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเมืองรองทั่วไทย พร้อมแคปชั่นวิธีการเที่ยวแบบใส่ใจ #เมืองรองต้องลองต้องรักต้องใส่ใจ #ภูมิภาค (ที่อยากไป) และแชร์ไปยัง Facebook เพื่อลุ้นโอกาสไปท่องเที่ยวกับ Influencer เพื่อสร้างการรับรู้ในเรื่องการเที่ยวแบบ ใส่ใจในมิติต่าง ๆ และเดินทางไปตามเส้นทางในพื้นที่ 5 ภาค ภาคละ 10 คน โดยทางโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตลอดการเดินทาง
.
นางสาวฐาปนีย์  ยังกล่าวอีกว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ ของประเทศไทย สร้างรายได้เพิ่มการอุปโภคบริโภคและสร้างงานในภาคธุรกิจต่างๆ ให้กับแหล่งท่องเที่ยว ทั่วประเทศ แต่อีกด้านหนึ่งนั้นการท่องเที่ยวนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ สภาพภูมิอากาศอย่างต่อเนื่องที่พวกเราทุกคนไม่ควรมองข้าม ดังนั้น ททท. จึงได้จัดทำกิจกรรม เมืองรอง..ต้องลอง ต้องรัก ต้องใส่ใจ เพื่อนำเสนอการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Tourism) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเมืองรอง ซึ่งเป็นการส่งเสริมและช่วยสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศในแหล่งท่องเที่ยวให้ดำรงอยู่ถึงอนุชนรุ่นหลังได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
.
และเป็นการสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งด้านการท่องเที่ยว ในเมืองรอง 55 จังหวัด ที่มีแหล่งท่องเที่ยวสวยงามและน่าสนใจไม่น้อยกว่าเมืองหลัก เพื่อเป็นการยกระดับ ฐานรากเรื่องของการท่องเที่ยวให้เข้มแข็ง กระตุ้นเศรษฐกิจเมืองรองทั่วประเทศ
.
“เมืองรองมีความสวย วัฒนธรรม และกิจกรรมให้น่าค้นหาไม่เป็นรองใครมากกว่าที่เราคิด อีกทั้งหากเราได้มีโอกาสลองออกไปท่องเที่ยวในแบบคาร์บอนต่ำ ยังสถานที่ต่าง ๆ นอกจากจะได้รับความสนุกสนาน ยังเป็นการเดินทางที่เป็นมากกว่าการท่องเที่ยวทั่วไป เพราะทุกคนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพิ่มความบริสุทธิ์ให้กับแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจังหวัดเมืองรองแต่ละภูมิภาคต่างมีความพิเศษที่รอให้นักท่องเที่ยวหัวใจสีเขียวได้ลองมาค้นหา เพื่อพบกับประสบการณ์ และความสุขที่มากกว่า” นางสาวฐาปนีย์  กล่าว

 

Facebook Comments