สพม.32.จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 9

ตุลาคม 14, 2018 | คอมเม้น 0

สพม.32 (บุรีรัมย์) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปี แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 12 ตุลาคม 2561 นายรณชัย  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์)

พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสครบรอบ2 ปี แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลบุรีรัมย์

นายรณชัย  กล่าวว่า ได้เชิญชวนคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมบริจาคเลือด เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย สธิตอยู่ในดวงใจของพสกนิกรทั่วพื้นแผ่นดิน

เป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระอัจฉริยภาพในทุกด้าน พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสมดังพระราชปณิธาน ที่พระราชทานไว้เป็นพระปฐมบรมราชโองการ

ความว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ” พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่นี้ ได้ก่อให้เกิดคุณูปการอเนกอนันต์แก่ประชาชน และประเทศชาติโดยรวมและมีความหมายต่อพสกนิกรชาวไทยมากเกินกว่าจะคณานับได้

สำหรับกิจกรรมในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ร่วมสวมเสื้อสีเหลืองประกอบกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ร้องเพลงพระผู้ทรงเป็นนิรันดร์กันอย่างพร้อมเพรียง บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปี แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561

ที่ สำหรับบุคลากรใน สพม.32 มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ผ่านการคัดกรองให้สามารถบริจาคโลหิตได้ 20  คน ซึ่งทำให้โรงพยาบาลมีปริมาณโลหิตที่ได้รับจากการบริจาค  ซึ่งกิจกรรมฯ นี้ นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อตัวของผู้บริจาคเองอีกด้วย

เพราะทำให้รู้สึกดี ได้มีความรู้สึกว่าเป็นผู้ให้ ได้ทำทาน รู้สึกสุขใจเพราะได้ช่วยชีวิตผู้อื่น เรียกได้ว่าเป็นการทำบุญอีกอย่างหนึ่ง ในการต่อชีวิตที่ส่งผลให้ใครหลายๆ คน มีชีวิตรอดปลอดภัยต่อไป นายรณชัย กล่าว.

 

 

 

Facebook Comments