#ระดับบิ๊กกองบัญชาการกองทัพไทย #ในชุดนายทหารรักษาพระองค์เต็มยศ

ตุลาคม 10, 2018 | คอมเม้น 0

ระดับบิ๊กกองบัญชาการกองทัพไทย ในชุดนายทหารรักษาพระองค์เต็มยศ

“บิ๊กกบ” พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
“บิ๊กแดง” พลเอก บัณฑิตย์ บุณยะปาน รอง ผบ.ทหารสูงสุด
“บิ๊กอ้อม” พลเอก วีรชัย อินทุโศภน รอง ผบ.ทหารสูงสุด
“บิ๊กนวล” พลเรือเอก นวพล ดำรงพงศ์ รอง ผบ.ทหารสูงสุด
“บิ๊กยาว” พล.อ.อ.วันชัย นุชเกษม รอง ผบ.ทหารสูงสุด
“บิ๊กนะ” พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด เสนาธิการทหาร

ทั้งหมดเป็น อัตราพลเอกพิเศษ หรือ #จอมพล (เดิม)
#เดลิมิเร่อร์ออนไลน์

 

 

Facebook Comments