พิธีวางพวงมาลา เนื่องใน”วันปิยมหาราช” 23 ตุลาคม 2561

ตุลาคม 23, 2018 | คอมเม้น 0

กอ.รมน. นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และมวลชนฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน”วันปิยมหาราช” 23 ตุลาเพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระกรุณามหาธิคุณของ รัชกาลที่ 5
.
วันที่ 23 ตุลาคม 2561 พล.ท.พิชัย เข็มทอง ผอ.สมท.กอ.รมน. นำข้าราชการ, เจ้าหน้าที่ และมวลชน กอ.รมน. ร่วมทำพิธีวางพวงมาลา หน้าพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ พระลานพระราชวังดุสิต เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชการที่ 5 ที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยหลากหลายด้านนานัปการ ทำให้พระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่ของพสกนิกรชาวไทยและต่างชาติ และทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน”

Facebook Comments