“GMM25” จัดกิจกรรม จิตอาสาดนตรีบำบัด Hotwave in Hospital “ฟังเพลงชิลๆ รอคิวไม่นาน”

กันยายน 4, 2018 | คอมเม้น 0

ช่อง GMM25 จัดกิจกรรม Hotwave in Hospital “ฟังเพลงชิลๆ รอคิวไม่นาน” เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในระดับมัธยมศึกษาได้แสดงความสามารถในด้านดนตรี มีเวทีในการแสดงออก และช่วยพัฒนาเยาวชนในการร่วมเป็นจิตอาสาดนตรีบำบัด  ซึ่งเป็นการนำดนตรีมาใช้ในทางการแพทย์เพื่อให้ผู้ที่มาใช้บริการภายในโรงพยาบาลรู้สึกผ่อนคลาย
.
โดยมีน้องๆ วงดนตรีระดับมัธยมศึกษา จากรายการ 
Hotwave Music Awards 2018  แสดงดนตรีสดอะคูสะติค   โดยครั้งแรกจัดขึ้นที่ สวนเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  มีน้องๆ จำนวน 4 วง ได้แก่
.
วง 
No Tempo และ วง PC Band จากโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) จังหวัดนครราชสิมา  วง “Distance” จากโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา และวง Acumen จากโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา มาเป็นจิตอาสาดนตรีบำบัด นอกจากนี้ยังมีกล่องรับบริจาคจากผู้ที่มาร่วมกิจกรรม  เพื่อสมทบทุนโครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
.
ครั้งที่ 2 จัดกิจกรรมขึ้นที่ ตึกสยามินทร์  ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช โดยมีน้องๆ จำนวน 4 วง ได้แก่วง วง 
CLIMAX” และวง NERDDOG” จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และ วง Magic Dream” จากโรงเรียนสังคีตวิทยา วง Suddenly” จากโรงเรียนสตรีนนทบุรี
.
และยังมีรุ่นพี่จาก 
Hotwave Music Awards 2017 ตัวแทนจากวง I Hate Monday” มาร่วมเป็นจิตอาสาดนตรีบำบัดในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย และยังมีกล่องขอเชิญร่วมบรจิาคเงินช่วยผู้ป่วยด้อยโอกาส รพ.ศริริาช  เนี่องใน “วันมหิดล ประจา ปี 2561” อีกด้วย
.
โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นทั้งสองครั้งได้รับความสนจากผู้มาใช้บริการของโรงพยาบาลจำนวนมาก และน้องๆ ทั้ง 4 วงรู้สึกตื่นเต้นดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมดีๆ แบบนี้

Facebook Comments