เปิดตัวกิจกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และสื่อมวลชนเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชน

กันยายน 24, 2018 | คอมเม้น 0

เปิดตัวกิจกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และสื่อมวลชนเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชน เส้นทางเชิงนิเวศวิถีเกษตรพอเพียง อำเภอ 18 หมู่บ้าน
.
สำนักงานพัฒนาชุมชน  จังหวัดอุบลราชธานี  กรมการพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย
.
ได้ดำเนินการตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว 
OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีและสื่อมวลชนเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชน   เส้นทางเชิงนิเวศวิถีเกษตรพอเพียง ใน อำเภอ 18 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วย
.
อำเภอสว่างวีระวงศ์  อำเภอนาจะหลวย  อำเภอน้ำขุ่น  อำเภอน้ำยืน อำเภอนาเยีย  อำเภอเหล่าเสือโก้ก และอำเภอดอนมดแดง
.
เส้นทางแรกจัดการ เปิดตัวโครงการฯในวันศุกร์ที่ 
21 กันยายน 2561 ณ ฝายลำโดมใหญ่  ชุมชน บ้านแก้งขอ ตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่เวลา 08.00 – 13.00 น.    ทั้งนี้ มีชุมชนเข้าร่วมเส้นทางเชิงนิเเวศวิถีเกษตรพอเพียง จำนวน หมู่บ้าน
.
ประกอบด้วย ชุมชนบ้านดงสว่าง ตำบลโนนสวรรค์ ชุมชมบ้านป่าก้าว หมู่ 
ตำบลโนนสมบูรณ์บ้านป่าก้าว หมู่ ตำบลโนนสมบูรณ์ และชุมชนบ้านแก้งค้อ ตำบลพรสวรรค์ โดยมี  นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นประธานในพิธี
.
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอีกมากมาย อาทิ ผลิตภัณฑ์สินค้า 
OTOP นิทรรศการจำลองวิถีชุมชน นิทรรศการข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีเส้นทางเชิงนิเวศวิถีเกษตรพอเพียง กิจกรรมสาธิตการทำอาหารพื้นถิ่น พร้อมกิจกรรมบันเทิง มินิคอนเสิร์ต ก้อง ห้วยไร่ และร่วมสนุกกับคณะหมอลำซิ่ง
.
ทั้งนี้ กิจกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว 
OTOP นวัตวิถีและสื่อมวลชนเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชน เส้นทางเชิงนิเวศวิถีเกษตรพอเพียง อำเภอ 18 หมู่บ้าน จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2561  ถึง วันที่ 7ตุลาคม 2561
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี โทร. 
0-4534-4628

Facebook Comments