อดีตทีมชาติตะกร้อติวเข้มทักษะกีฬาตะกร้อนักเรียนกระสังพิทยาคม

กันยายน 11, 2018 | คอมเม้น 0

อดีตทีมชาติตะกร้อติวเข้มทักษะกีฬาตะกร้อนักเรียนกระสังพิทยาคม โรงเรียนกระสังพิทยาคมจัดโครงการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะกีฬาตะกร้อ เตรียมความพร้อมในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจ
.
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 (บุรีรัมย์) เป็นประธานเปิดการโครงการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะกีฬาตะกร้อ ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดยโรงเรียนกระสังพิทยาคม เพื่อเสริมสร้างพลานามัยให้เด็กในวัยเรียนได้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ได้ฝึกฝนและเรียนเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญวิทยากรระดับประเทศ
.
และกระตุ้นความสนใจในการเล่นตะกร้อของจังหวัดบุรีรัมย์ ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เตรียมความพร้อมในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจให้เหมาะสมกับวัย
.
พร้อมที่จะเจริญเติบโตเป็นเยาวชนของประเทศ และเพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กได้เล่นกีฬาออกกำลังกาย พัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษา โดย นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผอ.รร.กระสังพิทยาคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
.
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้กำหนดจัด 2 วัน ในระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2561 มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 โรง รวมนักกีฬา จำนวน 150 คน

.
ประกอบ จันทร์ประโคน รายงาน

Facebook Comments